180ste AV RSB van 11 september 2019 met foto’s


Op 11 september 2019 werd in “De Voorhof” de 180ste Algemene Vergadering van de RSB gehouden. De vertegenwoor­digers van 21 van de 38 bij de RSB aangesloten verenigingen debatteerden en stemden over diverse onderwerpen. Ook werd afscheid genomen van  secretaris Willem Platje die zijn door de statuten voorgeschreven maximale aantal van driemaal drie jaren in het bestuur erop had zitten.

De vergaderstukken en bijlagen alsmede de plaatjes bij een door een vertegenwoordiger van de KNSB gehouden presentatie vindt u via de menu-optie “RSB” ⇒ “Reglementen & vergaderstukken”. Op die pagina gaat u naar:  Vergaderstukken RSB  ⇒ Algemene vergadering 11 september 2019 of u klikt simpelweg hier.

Hierbij de foto’s die door Simon van der Beek bij de bijeenkomst zijn gemaakt. Klik op de eerste foto en nadat deze vergroot wordt weergegeven kunt met de pijltjes aan de zijkant van de foto’s door de fotogalerij heenbladeren.