Het RSB-bestuur zoekt … (niet langer)


L.S.,

Tijdens de Algemene Vergadering van 23 mei 2018 bleek dat uit geen van de aanwezigen een plaatsvervangend kascontrolecommissielid kon worden gekozen. Afgesproken is dat het RSB-bestuur aan de leden van de verenigingen zal vragen of er iemand is die deze functie zou willen vervullen. Dat hebben we gedaan.

Inmiddels hebben zich voldoende kandidaten bij het bestuur gemeld. U hoeft zich derhalve niet meer aan te melden.

Met vriendelijke groeten,

Willem Platje,
Secretaris RSB