Notulen Algemene Vergadering van 7 september 2016


De (concept)notulen van de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn op de websitepagina “Reglementen en Vergaderstukken” gepubliceerd. Ze waren op 9 september reeds verstuurd naar de secretarissen van de deelnemende verenigingen, commissieleden en andere genodigden met het verzoek om op- en aanmerkingen aan te geven. Deze zijn er inmiddels in verwerkt. U kunt de notulen hier inzien.

logo-transparant-web-1200px