Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2018-2019 definitief