Corona: RSB-competitiewedstrij­den afgelast t/m 6 april 2020


Geschreven: donderdag 12 maart 2020, 21:00

Bijgewerkt: zondag 15 maart 2020, 18:30 (31 maart is gewijzigd naar 6 april)

Alle wedstrijden in de RSB-competitie, RSB-beker en RSB-viertallencompetitie die tot en met 6 april 2020 gepland staan, worden afgelast in verband met de Corona-crisis. Dit conform het inmiddels bekend geworden advies van NOC*NSF:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten – waaronder sportwedstrijden – tot en met 31 maart 6 april af te gelasten.

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 31 maart 6 april.

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart 6 april.

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

Verdere toelichting d.d. 13 maart 2020:
Vandaag kwam in de tweede helft van de middag een nieuw advies van het kabinet naar buiten inzake het Corona-virus. Deze hield in dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden werden. Aangezien bij schaakverenigingen, inclusief externe competitie, ruim minder dan 100 personen aanwezig zijn, was mijn stellingname (tot 19:30 uur) dat competitiewedstrijden doorgang konden vinden. Tot op dat moment was het NOC*NSF-advies bij mij nog niet bekend. En het advies op de KNSB-site bevat tegenstrijdigheden. Inmiddels ben ik op de hoogte van het NOC*NSF-advies en tevens van toenemende zorgen bij diverse RSB-verenigingen. Ik weet van in ieder geval één vereniging dat daar niet gespeeld kan worden, omdat de beheerder de speelzaal heeft gesloten vanwege het Corona-advies van het kabinet. Tevens zijn er verenigingen die overwegen, of al hebben besloten, de clubavonden op te schorten.

Dit alles beziend heeft nu geleid tot de afgelasting van alle wedstrijden tot en met  in ieder geval 31 maart 2020. Afhankelijk van de komende ontwikkelingen rondom het Corona-virus zal gekeken worden of die afgelasting moet worden verlengd.

Uiteraard betekent dit dat heel veel wedstrijden opnieuw ingepland moeten gaan worden. Wanneer duidelijk is dat er weer gespeeld kan worden, zullen in samenspraak met de verenigingen nieuwe datums worden ingepland.

Toelichting d.d. 15 maart 2020:
Vandaag zijn de maatregelen uitgebreid en met een week verlengd tot en met 6 april 2020. Dit betekent dus dat alle wedstrijden tot en met in ieder geval 6 april 2020 afgelast zijn.

Met vriendelijke groet,

Arrian Rutten,
competitieleider RSB,
mede namens het RSB-bestuur.