RSB-competitie 1967-2015


Ontwikkelingen in deelname door verenigingen aan de RSB-competitie in de periode 1967-2015

Door Aad van den Berg

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen met betrekking tot de deelname van RSB-verenigingen aan de RSB-competitie in de periode 1967-2015. Naast op de ontwikkeling in aantallen deelnemende verenigingen en teams wordt eveneens ingegaan op regionale ontwikkelingen en op de effecten van factoren als successen van verenigingen en fusies.

Aan de orde komen achtereenvolgens de ontwikkeling van het totaal aantal deelnemende verenigingen en teams (1), vervolgens de ontwikkeling per regio (2) en het artikel wordt afgesloten met een vergelijking van de regio’s (3) en de deelname en resultaten door verenigingen (4).

Open het artikel hier