Voorlopige indeling 2018/2019


De scheiding van de regionale competities en de KNSB-zaterdagcompetitie leverde de competitieleider extra hoofdbrekens op. Bij de uiteindelijke aanmelding bleken er netto 4 teams minder te zijn dan op basis van de verworven rechten verwacht mocht worden. De hoofdklasse met 10 teams en klasse 3A met 9 teams gaven zeer veel problemen, maar die zijn – voor zover ik kan zien – allemaal opgelost. De competitieleider hoopt ten zeerste dat er – een week vóór de AV van de RSB – geen wijzigingen meer hoeven te worden aangebracht, aangezien dat zeer grote consequenties kan hebben. De voorlopige indeling van de RSB-competitie 2018/2019 kunt u hier vinden.

Arrian Rutten
competitieleider RSB