GP8 (finale) – OCJK


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 28/12/2022
12:45 pm - 5:15 pm

Locatie
De Voorhof

Categorieën


Woensdagmiddag 28 december, 12.45 uur: het OCJK 2022 !!! (For English, see below)

Het Open Capels Jeugdkampioenschap (OCJK) is de finale van het Grand Prix jaar 2022.

Het jaarlijkse RSB Jeugd Grand Prix toernooi OCJK wordt gespeeld in De Voorhof, Bermweg 332, Capelle a/d/ IJssel.

In de speelzalen is plaats is voor in totaal 120 deelnemers.

Iedereen die schaken leuk vindt en is geboren in 2004 of later, kan zich inschrijven.

Een klik op de knop hieronder brengt je naar het inschrijfformulier.

Inschrijven moet wel vóór zondag 25 december 2022 om 22.00 uur gebeuren.

Aanmelden aan de zaal op de speeldag zelf is niet mogelijk! 

Inschrijfformulier 

Bereikt het aantal inschrijvingen het maximum van 120 deelnemers, dan worden volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst.

De inschrijvingen tot nu toe vind je op de deelnemerslijst, te bereiken via onderstaande knop.

Lijst met deelnemers en reserves

Zorg dat je er op tijd bent, dat is om 12.45 uur!!!

 • Te laat? Zie je onderweg aankomen dat je niet op tijd bent, bel dan 06-16.243.120.
 • Om 12.45 uur niet aanwezig of niet gebeld? Dan wordt jouw plek aan iemand van de reservelijst gegeven.
 • Ingeschreven maar alsnog verhinderd? Niet mailen maar meteen bellen naar 06-16.243.120. 

Niet opkomen zonder bericht van verhindering levert een rode kaart op. Dat betekent dat je het volgende Grand Prix toernooi niet mee mag doen (of er moet aantoonbaar sprake zijn geweest van overmacht).

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Om lange wachtrijen op de speeldag zelf te voorkomen, moet het inschrijfgeld vooraf per bank worden betaald. Daartoe zal tussen 21 en 25 december 2022 een tikkie worden gestuurd naar het email adres dat bij het inschrijven is opgegeven. Mocht er na betaling alsnog worden afgemeld, dan wordt het inschrijfgeld teruggestort. 

Prijzen:

 • Bij de vierkampen voor de nummers 1 en 2.
 • Bij de zeskampen voor de nummers 1, 2 en 3.
 • Bij de achtkampen voor de nummers 1, 2, 3 en 4.

De prijsuitreiking wordt rond 17.00 uur verwacht. Ook de prijzen van het algemeen Grand Prix klassement 2022 zullen dan worden uitgereikt.

Speeltempo per persoon per partij   

 • Vierkampen (voor de sterkste spelers): 30 minuten en 5 seconden increment
 • Zeskampen (voor de gemiddeld sterke spelers): 15 minuten en 5 seconden increment
 • Achtkampen (voor de overige spelers): 10 minuten en 5 seconden increment

Contactpersoon

 • Hans van den Beukel, jeugdleider RSB, whatsapp 06-16.243.120.

Ratingverwerking

De uitslagen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor verwerking in de KNSB-jeugdratinglijst.

 

Information in English

Wednesday afternoon, December 28, 12h45: the OCJK 2022!!! 

The Open Capels Youth Championship (OCJK) is the final of the Grand Prix year 2022.

The annual RSB Youth Grand Prix tournament OCJK is played in De Voorhof, Bermweg 332, Capelle a/d IJssel.

There is room for a total of 120 participants.

Anyone who likes chess and was born in 2004 or later can register. A click on the button below will take you to the registration form.

Registration must be done before Sunday, December 25, 2022 at 10 p.m.

Registration at the venue on the match day itself is not possible!

Registration form 

If the number of registrations reaches the maximum of 120 participants, subsequent registrations will be placed on a reserve list.

The registrations so far can be found on the list of participants, which can be reached via the button below.

List of participant and reserves

Make sure you are there on time, that is at 12.45 o’clock!!!

 • Too late? If you see that you are not on time on the way, call 06-16.243.120.
 • Not present at 12.45 or not called? Then your place will be given to someone on the reserve list.
 • Registered but still unable to attend? Do not email but call immediately on 06-16.243.120.

Failure to show up without notice will result in a red card. This means that you are not allowed to participate in the next Grand Prix tournament (or there must have been demonstrable force majeure).

The registration fee is € 5.00.To avoid long queues on the day itself, the registration fee must be paid in advance by bank transfer. To this end, a payment request (in Dutch: tikkie) will be sent between 21 and 25 December 2022 to the email address provided when registering. If you cancel after payment, the registration fee will be refunded.

Prizes:

 • In the quadrathlon (camps with four players) for the numbers 1 and 2.
 • In the hexathlon (camps with six players) for the numbers 1, 2 and 3.
 • In the eight camps for the numbers 1, 2, 3 and 4.

The award ceremony is expected around 5.00 pm. The prizes of the general Grand Prix classification 2022 will also be awarded.

Playing tempo per person per party

 • Quadrathlon (for the strongest players): 30 minutes and 5 seconds increment
 • Hexathlon (for the moderately strong players): 15 minutes and 5 seconds increment
 • Eight camps (for the other players): 10 minutes and 5 seconds increment

Contacts

 • Hans van den Beukel, youth leader Rotterdam Chess Federation, whatsapp 06-16.243.120.

Rating Processing

The results will be passed on to the Royal Dutch Chess Federation (KNSB) for processing in the KNSB youth rating list.