Jubileumtoernooi als vorm van schaakpromotie


Denksport ziet jubileumtoernooi als vorm van schaakpromotie

DORDRECHT – Het twintigste Den Witten Haen-schaaktoernooi in tien jaar tijd, staat voor maandag 22 februari op de kalender. In het monumentale pand aan de Groenmarkt 19  -dat ook bekend staat als Schefferstaete – wordt geschaakt in de voormalige vergaderzaal van de Kamer van Koophandel. Deze ruimte draagt nu de naam “Gijs van Aardennezaal”. Van Aardenne was de laatste minister van Dordtse bodem.

Den_Witten_Haen

De Gijs van Aardennezaal tijdens één van de eerdere edities van het Den Witten Haentoernooi

Dat de historie meetelt in de schaaksport is niet vreemd. Stichting Philadelphia Zorg huurt al tien jaar Schefferstaete en wil met lunchroom Den Witten Haen mensen met een beperking toch de kans geven hun talenten te ontwikkelen. ,,Een mooi uitgangspunt, dat onze schaaksport ook goed kan gebruiken”, aldus de voorzitter van het jubilerende organisatiecomité Hans Berrevoets.

In 2006 werd voor de eerste keer overdag bij Den Witten Haen geschaakt. De schaaksport ziet dat vanaf het begin als een vorm van schaakpromotie. Daarom dragen ook vier regionale clubs (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en de Willige Dame) via een schaakcommissie de organisatie van het dagtoernooi en andere schaakzaken. De schaaksport vergrijst, maar blijft wel uniek. Het is een sport, die heel je leven mee gaat en ook kan worden gezien als vitaminen en als training voor de geest van alle generaties.

De overdagclub De Klockelaer, die ook op maandag 22 februari weer met een uitgebreide afvaardiging van de schaakpartij is, laat zien dat de denksport een prima middel tot onderling contact is, aldus woordvoerder Berrevoets. Hij hoopt dat aandacht voor de schaaksport mensen op het idee brengt, eens bij een vereniging binnen te lopen. ,,Meer schakers maken de clubs toekomst-bestendiger. Daarnaast is er bij clubs altijd ruimte voor spelers van alle niveaus en staat elke vereniging voor een eigen sfeer en eigen historie”.  Dordrecht kent de langste zichtbare schaaktraditie.

De eerste schaakactiviteiten in de modernere geschiedenis begonnen aan het Scheffersplein in 1847 in café Central, op de plek waar nu boekhandel Vos en van der Leer zit. Dat werd toen koffiehuisschaak genoemd.  Uiteindelijk werd in 1888 Schaakclub Dordrecht opgericht, die nu dus een geschiedenis kent van meer dan 125 jaar. De club zorgt ervoor dat De Crabbehoeve aan de Van Karnebeekstraat 2 op dinsdagavond geheel in het teken staat van de schaaksport. Op vrijdagavond zijn de Zwijndrechtse schakers te vinden in Service & Activiteitencentrum Nederburgh aan de Duivenvoorde 211A. Schaakvereniging Sliedrecht speelt op donderdagavond in Activiteitencentrum “De Havik” aan de Thorbeckelaan 110. Schaaksociëteit De Willige Dame zit op dinsdagavond in Poffertjessalon Visser aan de Dordtse Groenmarkt 9. De clubs hebben bij hun promotie voor de sport ook een belangrijke historische bondgenoot: ereburger van Dordrecht en dichter C. Buddingh’ (1918-1985) schaakte ook zijn leven lang en dichtte erover.

De aanmeldingen voor het Den Witten Haen-jubileumtoernooi op 22 februari worden genoteerd door Kees van ’t Hoff:

Per mail: c.d.vanthoff@kpnmail.nl of per telefoon: 078-6141418