Agenda en stukken AV RSB 15 juni 2022


 

Aan:

De secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen
De ereleden en leden van verdienste van de RSB
Het bestuur van de KNSB

In aanvulling op mijn eerdere mail van 20 mei nodig ik u, dan wel een vertegenwoordiger van uw vereniging, uit voor de 183e Algemene Vergadering van de RSB op woensdag 15 juni 2022 in De Voorhof, Bermweg 332 te Capelle aan den IJssel.
Aanvang: 20.00

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de 183e Algemene Vergadering van 15 september 2021 (zie bijlage. De eerder voorgestelde wijzigingen zijn hier al in verwerkt)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Prijsuitreiking RSB-competitie 2021-2022
5. Opzet RSB-competitie 2022-2023.
Aan de hand van bijgevoegde notitie van de competitieleider kan hierover van gedachten worden gewisseld. Dit bevordert een vlotte besluitvorming in de Algemene Vergadering van september.
Ik verzoek u daarom deze notitie onder de aandacht te brengen van uw wedstrijdleider
6. Mededelingen vanuit de KNSB
PAUZE
7. Samenwerking tussen de verenigingen en RSB voor schaakactiviteiten in onze regio
Angelo zal hierover een powerpointpresentatie verzorgen. Daarna kan een discussie volgen
8. Deelname aan Jeugdland 2022 + andere jeugdzaken
9. PK RSB 2022 en in de komende jaren. Toelichting door de wedstrijdleider
10. Rondvraag
11. Sluiting

De vergaderstukken vindt u via de menu-keuzes: RSB -> Reglementen & vergaderstukken -> Vergaderstukken RSB: -> Algemene vergadering 15 juni 2022

Namens het bestuur van de RSB
Peter de Weerd, secretaris