Alle kinderen gratis online schaken op de basisschool


Het in maart begonnen project ‘Zeg Ja tegen Schaken’ was een succes met aan het einde van het schooljaar 4000 inschrijvingen! Ook dit nieuwe schooljaar  worden  kinderen van Nederlandse basisscholen  in de gelegenheid gesteld om op school gratis online te schaken in een beveiligde omgeving met volledige privacybescherming. In dit schooljaar doen  ook kinderen mee van  Belgische Lagere Scholen! Naast enkele afmeldingen zijn er al  veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen, ook uit België. Een veelbelovende start!

De kinderen kunnen een tegenstander kiezen in de vrije zone waar zij online mogen schaken. De tegenstanders kunnen kinderen zijn van Nederlandse en Belgische basisscholen en ook kinderen van basisscholen uit een aantal andere Europese landen, waaronder Engeland, Duitsland, Spanje, Portugal en een aantal Scandinavische landen.

Scholen kunnen ook onderling afspreken om tegen elkaar te schaken.

Zeg Ja tegen Shaken

Chess Queen Anne Haast, Nederlands Kampioen bij de dames , ambassadrice van het project.

Per basisschool kunnen maximaal 100 kinderen meedoen. Hieraan zijn voor de kinderen en de scholen geen kosten verbonden. Het abonnement volgt het schooljaar en is geldig tot augustus  2016.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Stichting Het SchaaKKasteeL en  de Engelse Charity Chess in Schools and Communities. Beide stichtingen hebben in hun doelstelling opgenomen het bevorderen van het schaken en schaken leren op de basisscholen uit educatief oogpunt.

O.m. op Schoolschaaksite.nl wordt  gepubliceerd over dit unieke schoolproject.

Direct aanmelden is mogelijk en meer informatie is te vinden op de website van:
‘Zeg Ja tegen Schaken!’: www.yes2chess.nl

Voor alle vragen mail naar info@yes2chess.nl

Stichting Het SchaaKKasteeL