André Osinga plotseling overleden


Op verzoek van de familie delen wij u mede dat op 29 december 2020  André Osinga plotseling is overleden. Hij is 63 jaar oud geworden. André is overleden aan een hartstilstand in zijn slaap.

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring op woensdag 6 januari 2021 15:30. Eventuele belangstellenden voor een digitale bijwoning kunnen zich melden bij Angelique Osinga (lieke-95@hotmail.com). De digitale bijwoning is toegankelijk voor maximaal 80 mensen, dus de familie zal hiervoor lastige keuzes moeten maken.

De rouwkaart zal op de website worden geplaatst, zodra wij deze hebben ontvangen.

Correspondentieadres:
Familie Osinga
Tuinderslaan 48
4731 XL Oudenbosch

(In overleg met de familie is besloten om (nog) geen in memoriam op te stellen.)