Besluiten van de AV RSB van 14 oktober 2020


Besluiten van de Algemene Vergadering op 14 oktober 2020 van de Rotterdamse Schaakbond

 1. De RSB-contributie voor het seizoen 2020/2021 (1 oktober tot en met 30 september) is vastgesteld op € 47,56 voor een seniorlid en € 24,08 voor een juniorlid.
 2. De RSB-contributie over het 4e kwartaal van 2020 komt te vervallen. De afdracht aan de KNSB komt dus ten laste van het vermogen van de RSB.
 3. Op voorstel van de kascontrolecommssie is de financiële jaarrekening goedgekeurd en is aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
 4. De volgende drie nieuwe bestuursleden zijn benoemd:
  – Henk Prins, penningmeester;
  – André van der Graaf, competitieleider;
  – Angelique Osinga, wedstrijdleider.
 5. De huidige jeugdleider Hans van den Beukel is tevens benoemd als secretaris in de vacature die is ontstaan na het vertrek van Anton van Berkel. Hij zal daarin worden bijgestaan door Peter de Weerd.
 6. In de komende RSB-competitie zal er geen sprake zijn van promotie en degradatie. Het voorgestelde competitiereglement zal hierop worden aangepast. Voor het overige stemt de vergadering in met dit reglement
 7. De voorgestelde indeling van de RSB-competitie is goedgekeurd. Wel wordt de eerste ronde van de RSB-competitie uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
 8. Het meest actuele coronaprotocol zal leidend zijn bij de beantwoording van de vraag of het spelen van een wedstrijd in de RSB-competitie verantwoord is. De bezoekende vereniging kan desgewenst bezwaar aantekenen bij de competitieleider en eventueel in beroep gaan bij de geschillencommissie.
 9. De loting voor de RSB-bekercompetitie is tijdens de vergadering uitgevoerd. Deze is te raadplegen op de website van de RSB
 10. Voor deelname aan de RSB competitie hoeft dit seizoen geen inschrijfgeld te worden betaald. (Dit was al eerder besloten door het bestuur)