Bijzondere schaakactiviteit ter nagedachtenis aan Ab Scheel


Het RSB-bestuur heeft met grote droefheid kennis genomen van het overlijden van Ab Scheel. Aan het indrukwekkende memoriam van Henk de Kleijnen dat eerder op de RSB-website is geplaatst kunnen wij slechts toevoegen dat Ab voor de gehele RSB-gemeenschap heel veel heeft betekend. Wij zullen dit lid van verdienste nooit vergeten. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Zoals bekend hebben wij Ab en zijn familie nog een afscheidscadeau kunnen geven in de vorm van een fotosessie met hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij is niet alleen de RSB zelf maar ook alle schaakvrienden die massaal hebben gereageerd op onze oproep om bij te dragen aan de kosten van dit cadeau. Daardoor is het niet alleen een cadeau geworden van de RSB zelf maar ook van alle gulle gevers. Er is ook een extra bedrag beschikbaar voor de bijzondere schaakactiviteit die wij in ons eerdere bericht hadden aangekondigd. Op dit moment is dit een bedrag van 855 euro.

Ab heeft aangegeven dat hij dit extra bedrag graag besteed zou willen zien aan de actie “Schaken tegen kanker” . Dit is een initiatief van Nationale-Nederlanden, Roparun, Team 21, en de Stichting Het Schaakkasteel om een speciaal programma op te zetten van schaakactiviteiten voor fondsenwerving tegen kanker. Aan dit programma wordt vanuit de Rotterdamse schaakwereld meegewerkt door Simon van der Beek en Teun Koorevaar. De website www.schakentegenkanker.nl wordt half december gelanceerd. Hierop zal alle nieuws over deze actie bekend worden gemaakt.

Alle deelnemers aan de crowdfunding voor Ab hebben deze ruimhartige bijdrage aan “Schaken tegen kanker” mogelijk gemaakt. Bijdragen die alsnog binnenkomen zullen nog aan dit bedrag worden toegevoegd. En evenals met het cadeau aan Ab zelf zal ook de RSB zelf hieraan nog bijdragen.

Angelo Ayala,
Voorzitter RSB