Convocatie 182ste AV RSB van 15 september 2021


L.S.,

Hieronder staat de uitnodiging met de agenda voor degenen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van de RSB op 15 september a.s. De vergaderstukken zijn inmiddels aan de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden.

Let op! Vanwege corona wordt de verenigingen verzocht om naar de 182e Algemene Vergadering op woensdag 15 september maximaal één vertegenwoordiger af te vaardigen. De vergaderstukken zijn hier inmiddels gepubliceerd.

(Als u het onderstaande .pdf- of docx-document niet direct ziet, kunt u proberen of het intoetsen van de F5-toets of de toetsencombinatie CTRL+F5 effect heeft.)

 

Downloaden (DOCX, 29KB)