De Koddige Koning aangesloten bij de RSB


Op 1 juni 2018 heeft zich een nieuwe schaakvereniging aangesloten bij de RSB. De vereniging, die voortaan door het regionale schaakleven zal gaan onder de naam “De Koddige Koning” wil zich voornamelijk gaan richten op de jeugd in Rotterdam-West. Het bestuur van de RSB juicht dit initiatief vanzelfsprekend van harte toe en wenst de oprichters van de nieuwe vereniging al even van harte veel succes toe. Een van de initiatiefnemers schrijft ons:

De terugloop in allerlei sporten is al enige tijd aan de gang. Zo ook in het schaken. Ook in Rotterdam zie je steeds meer zwarte vlekken komen door fusies of het verdwijnen van schaakverenigingen. Een hele grote zwarte vlek in Rotterdam is het Westen, waar helemaal niet geschaakt wordt, officieel dan. Ook een stukje verder, in Schiedam, is het, bijvoorbeeld door fusies, niet heel veel beter gesteld.

Omdat ik in Delfshaven inmiddels circa tien jaar een redelijk succesvolle SSV (School Sport Vereniging) draai, is me 1½ à 2 jaar geleden gevraagd of ik er wat in zag om daar iets meer van te gaan maken, dus de zwarte vlek een beetje kleur te geven. 😉

Rotterdam-West is een levendige, kinderrijke wijk, waar veel mogelijkheden liggen op schaakgebied. Rotterdam wil graag schaaklessen op alle basisscholen, hopelijk gaat dat een uitstraling geven richting een initiatief zoals dit. Mogelijk hebben we hier dus een gezonde voedingsbodem en starten we dit op het juiste moment op.

We maken gebruik van een basisschool (en zijn nog in onderhandeling met een tweede basisschool op een andere avond), dat is voor jeugd een vertrouwde omgeving en laten we hopen dat ook dat een barrière voor de jeugd wegneemt.

Ruud Neumeijer,
Voorzitter

Meer informatie over “De Koddige Koning” is te vinden via: http://r-s-b.nl/de-koddige-koning/