Grote belangstelling voor Jeugdclubkampioenschappen RSB/HSB


Sinds enkele jaren worden de jeugdclubkampioenschappen (JCK) van de RSB en de HSB gezamenlijk gespeeld. Deze opzet bevalt erg goed, getuige het feit dat het aantal deelnemende teams elk jaar groter wordt. Dit jaar was er sprake van een ongekend aantal deelnemende teams: 8 in cat. AB, 9 in cat. C, 19 in cat. D en 12 in cat.E, in totaal dus 48 jeugdviertallen (oftewel ca. 200 kinderen)! De spreiding over 2 dagen maakt het hierbij mogelijk voor kinderen om in twee verschillende categorieën mee te doen, waar menigeen gebruik van heeft gemaakt.

De RSB was in deze JCK duidelijk sterker vertegenwoordigd dan de HSB, zowel kwantitatief (70% van de teams komt uit de RSB) als kwalitatief (de meeste prijzen gingen naar RSB-teams). Veel clubs hadden meerdere teams afgevaardigd, in vele gevallen ook in dezelfde leeftijdscategorie. Het aantal deelnemende verenigingen bedroeg hierdoor “slechts” 12 (waarvan 7 van de RSB en 5 van de HSB). Toch jammer dat er van de ca. 40 schaakclubs in de RSB slechts 7 een of meer jeugdviertallen voor een dergelijk kampioenschap bijeen weten te krijgen.

Dat doet niets af aan het feit dat het JCK een zeer geslaagd toernooi was. Dat gold niet alleen voor de winnende teams maar voor iedere deelnemer. Behalve dat het twee leuke schaakdagen waren ging ook elk team op beide dagen met minimaal één prijs naar huis. Voor de winnende teams waren er behalve extra prijzen ook NK-tickets te behalen. Veel teams zien we dus in september (in Rotterdam) terug in de Nederlandse Jeugdclubkampioenschappen.

Alle uitslagen en foto’s van het toernooi zijn te vinden op de toernooiwebsite: www.JCK-RSB-HSB.nl. Dank aan iedereen (van zowel HSB als RSB) die dit toernooi weer mogelijk gemaakt heeft.

Door Peter Scheeren