Herman van Bekkum overleden


Het droevige bericht bereikte ons dat Herman van Bekkum op 30 november op 88-jarige leeftijd is overleden. Prof. dr. ir. Van Bekkum was meer dan 50 jaar lid van de KNSB en oud-voorzitter van S.O. Rotterdam (voorheen Volmac Rotterdam).

De heer Van Bekkum was zelf een verdienstelijk clubschaker. Hij haalde samen met Corrie Vreeken diverse toppers naar Volmac Rotterdam, waarvan Viktor Kortsjnoj destijds de meest bekende was. Naast bordschaker en bestuurder was de heer Van Bekkum ook een verwoed verzamelaar van schaakpostzegels en hij beschikte over een imposante collectie.

De heer Van Bekkum is van 1 januari 1949 tot aan het einde van SO Rotterdam vorig jaar lid geweest. Dat is dus ruim 70 jaar! Daarnaast is hij van 1988 tot 2003 15½ voorzitter geweest van SO Rotterdam.

Op de eregalerij van de RSB (http://archief.r-s-b.nl/75jaar/eregalerij.htm) stond Herman al jaren geleden vermeld: Bekkum prof. H. van (Rotterdam en SO Rotterdam), voorzitter Rotterdam en vice-voorzitter SO Rotterdam. Hij begon in 1949 als zestienjarige bij de voorloper van SO Rotterdam, Kralingen. In 1985 hielp hij (met Bogert en Van den Brink) de club door een moeilijke tijd heen en bleef hij bestuurlijk bij de vereniging betrokken.

Zie ook het overlijdensbericht op de website van de TU Delft.