In Memoriam
Jaap Mol


In Memoriam | Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-secretaris-penningmeester Jaap Mol op dinsdag 12 november is overleden.

Vlak voor zijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Delft kon hij samen met zijn compagnon eigenaar worden van poffertjessalon Visser. Jaaps grote hobby was de schaaksport en zo kwamen twee dingen samen, want enkele decennia lang verleende hij schaakvereniging De Willige Dame gastvrijheid in zijn zaak aan de Groenmarkt in Dordrecht.

U kunt verder lezen op de website van De Willige Dame.