In Memoriam
Anne Meeldijk


In Memoriam | Ons bereikte het droevige bericht dat op dinsdag 7 januari onze zeer gewaar­deerde schaakvriend Anne Meeldijk is overleden.

Juist nu de meldingen omtrent de mogelijkheden tot herstel van zijn ziekte gunstig waren en ook Anne zelf nog recentelijk te kennen gaf met vertrouwen de volgende fase in zijn behandeling tegemoet te zien, treft het bericht van zijn onverwachte overlijden ons des te harder.

Ons medeleven gaat uit naar Annes naasten en familie. Het overlijden van een dierbare gaat altijd gepaard met grote verslagenheid en intens verdriet. Wij wensen hun veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het In Memoriam voor Anne hieronder is samengesteld uit de bijdragen van Annes vele schaakvrienden.

We zullen hem heel erg missen.
Bestuur en leden van Schaaksociëteit De Willige Dame

Voor het In Memoriam: lees verder op de website van De Willige Dame.