Nieuwe Pagina op de Site: Clubbladen


Krantenjongen_02Onder het menu-item “Schaakverenigingen” is een pagina toegevoegd met de titel “Clubbladen verenigingen”. Deze pagina bestond ook op de “oude”website van de RSB, zoals die jarenlang door Ab Scheel werd onderhouden. Daarop plaatsten verenigingen in het verleden hun clubnieuws in digitale vorm. Daar is weliswaar in de loop der tijd een beetje de klad in gekomen, maar wellicht kan dit weer nieuw leven worden ingeblazen. In ieder geval bereikte de redactie het bericht, dat de pagina gemist werd.

Sommige verenigingen geven nog steeds, tegenwoordig natuurlijk in digitale vorm, naast de wat “vluchtigere” mededelingen op hun website een vorm van clubnieuws, clubblad, jubileumuitgave, jaaroverzicht en dergelijke uit. Deze kunnen dan op die pagina worden geplaatst.

De eerste bijdrage van SC Dordrecht, hun “Digiblad nummer 5 van december 2015, is inmiddels op die pagina gezet. Wellicht toch ook iets voor nieuws uit uw vereniging?

Bijdragen kunt u sturen naar het mail-adres voor publicaties op de RSB-site: webmaster@r-s-b.nl

Een van de drie hoofdredacteuren zal dan voor plaatsing zorgen. Misschien goed om nog even onder de aandacht te brengen: Een verzoek tot plaatsing van kopij op de website wordt afgehandeld door de redacteur, die “weekdienst” heeft. Jason Zondag, Martin van Vaalen en Willem Platje wisselen elkaar af volgens een rooster van “één week op – twee weken af”.

Redactie RSB-Website