Samenvatting Bondsraad 2 juni 2018


Erik Mijnheer

De Bondsraad van zaterdag 2 juni verliep vlot. Allereerst werd Erik Mijnheer (zie foto) benoemd tot bestuurslid. Hij zal zich onder meer bezig gaan houden met het breedteschaak. Daarna praatte Herman Hamers de Bondsraad bij over de ontwikkelingen bij de FIDE. Er is van alles gaande. In oktober zijn de nieuwe presidentsverkiezingen. Daarvoor hebben huidig FIDE-president Ilyumzhinov, vice-president Makropoulos en de Engelse grootmeester Nigel Short hun kandidatuur aangekondigd. De FIDE is in de problemen geraakt omdat Ilyumzhinov op een sanctielijst van de VS staat. Om die reden werd de rekening van de FIDE bij UBS gesloten. Na veel moeite heeft de FIDE kunnen regelen dat het betalingsverkeer tijdelijk via een trustfonds kan lopen. Positief is dat de dagelijkse gang van zaken (rating, titels, toernooien) ondanks het gedoe nog steeds heel behoorlijk verloopt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De wijzigingen in het competitiereglement in verband met de pilot uitbreiding KNSB-competitie werden aangenomen. Er was wel uitgebreide discussie over het artikel over de toegankelijkheid van speellokalen. De SGA en de ZSB vonden de huidige formulering te vrijblijvend en hadden daarom een amendement ingediend. Ook over het amendement ontstond echter discussie. Waar iedereen het wel over eens was (treffend verwoord door Ad Bruijns (NBSB)), was dat schaken voor iedereen toegankelijk kan en moet zijn.

Tijdens de vergadering viel ook een historisch besluit. De Bondsraad besloot unaniem om de reiskostenregeling in de KNSB-competitie af te schaffen. Deze regeling bestond sinds 1942. Er is een overgangsregeling van 3 jaar afgesproken (met lagere bedragen), om clubs die tot nu toe meestal een bedrag ontvangen, de gelegenheid te geven de financiële huishouding hierop aan te passen. Vanuit de vergadering werd veel waardering uitgesproken voor de bonden die de clubs vertegenwoordigen die er op achteruit gaan, en zich toch achter het voorstel schaarden.


Voor het inzien van de vergaderstukken van de bondsraad kunt u op deze website de volgende route kiezen: RSB -> Reglementen & vergaderstukken -> Vergaderstukken KNSB – Bondsraad [ Link ]