SC Dordrecht viert 130-jarig jubileum


Door Hans Berrevoets

“Schaakclub Dordrecht zet zich positief en actief in om de kracht en het belang van de schaaksport steeds dichter bij de Dordtenaar te krijgen. De schaakclub is er ook voor iedereen en er is toekomst voor het schaken.” Dit compliment geeft de Dordtse wethouder van sport, Rinette Reynvaan, de vereniging in een voorwoord van het jubileumclubblad van de schaakvereniging.

Met de speciale uitgave wordt het 130-jarig bestaan vanaf 1888 luister bij gezet. De wethouder noemt de lengte van het jubileum voor de vereniging ook zeer bijzonder. Maar weinig sportclubs, die in de negentiende eeuw werden opgericht, hebben de tand des tijd doorstaan. De wethouder kijkt ook vooruit met een trots gevoel naar de schaakclub, die thans in de Crabbehoeve in Crabbehof is gehuisvest.  Daarom wenst zij de leden vooral ook veel schaakplezier toe.

In het clubblad 1888-2018, waarvan bestuurslid Ton Slagboom de gangmaker was, voorspelt voorzitter Arend van Grootheest dat het 250 jarig bestaan zeker mogelijk moet zijn, want de schaaksport is immers een mooi spel. “Tegen de landelijke trend in zijn we in staat om honderd leden een plezierig tijdverdrijf te bieden”. Dat gebeurt dan ook elke dinsdagavond.

In 1888 behoorde N.Roodenburg tot de zes oprichters van de club die 29 februari wel een aardige datum vonden. In stijl met de historie heeft het clubblad dan ook 29 februari 2018 als datum meegekregen. De schaaksport in de stad gaat al langer mee dan 130 jaar, volgens een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van de schaaksport in de negentiende eeuw. De schaakclub en de schaaksoos met koffiehuisschaak waren dan de voertuigen van de sport.

Nog steeds is dat te herkennen in de organisatievormen van het schaken in de stad: De Willige Dame, opgericht in 1983, is meer een schaaksoos. Dat blijkt ook uit de tekst die in de komende sportgids van de gemeente Dordrecht komt te staan. De Willige Dame weet na een tijdperk in poffertjessalon Visser (1987-2015) nog regelmatig tien partijen op het speelschema te krijgen in de Lutherse kerk in hartje Dordrecht. Willem Platje verzorgt de website die volgens sommige volgers ware schaakliteratuur oplevert.
De overdagclub de Klockelaer noemt zich ook een club, maar stelt het onderlinge contact meer voorop dan de verdeling van de punten. Bij Dordrecht zijn alle elementen wel herkenbaar in het DNA. Voorzitter Van Grootheest wijst erop dat de vereniging ook betrokken is bij het wel en wee van de leden.

De Crabbehoeve. Thuishaven van SC Dordrecht

De Crabbehoeve. Thuishaven van SC Dordrecht

Daarom worden de vier nog levende ereleden in het blad met ere genoemd. Zo krijgt de betekenis van Leo Jansen, Peter van der Laars, Adri Timmermans en Gert Zwartjes weer een omlijsting. De club geeft wel aan dat in 2017 de ereleden Jan Flach en Adri van de Willigen zijn overleden. Het verleden is zeker in een historisch clubblad niet vergeten.

Speciale aandacht in het blad krijgt John A.M. Janssen (1949-2014). Hij was bijna 25 jaar penningmeester van schaakclub Groothoofd (1978-2002) en begeleidde de integratie van deze vereniging in Dordrecht. Hij behoort ook tot de drie ereleden, die voor de geschiedenis van Groothoofd in de archieven staan.

Schouwburg Kunstmin krijgt in het jubileumblad ook aandacht, want in 1958 werd het 70-jarig bestaan daar gevierd met het open kampioenschap van Nederland. De Dordtse dichter C.Buddingh’ deed er ook aan mee en scoorde in een tienkamp 9 uit 9. Buddingh’ behoort tot de vier zonen van Dordrecht die het geboortejaar 1918 delen. Schaakclub Dordrecht wil aan de schaker Buddingh’ aandacht gaan besteden.

In het clubblad halen ook oud-leden herinneringen op, die beginnen in de jaren veertig van de vorige eeuw. Hein van de Berg, die in 2017 overleed, kijkt terug op het jaar 1952. Toen gingen de verenigingen Dordtse Schaak Club (DSC) en ODI samen op in de veel sterkere schaakclub Dordrecht. Volgens Van den Berg was DSC wel toen een herenclub waarvan tien leden in het onderwijs werkzaam waren. Stoffel Bakker, een naam in Krispijn als directeur van de Da Costaschool, was de voorzitter en J.M. Verkerk beeldbepalend als secretaris en later ook als intern wedstrijdleider. Verkerk, zo complimenteert Van den Berg nog, zorgde bij het jeugdschaak rond 1952 wel voor de orde.

Schaken heeft als kracht dat het een leven lang mee gaat. Daarom staat er ook een top drie in het blad genoemd van schakers, die nog steeds actief zijn. Henk Timmerman is daarop nummer 1. Hij is al 55 jaar lid van de club, waarvan zijn neef Mark als internationaal schaakmeester (IM) het sportieve boegbeeld is. Conchita Dwars is het betrouwbare gezicht van het damesschaak en heeft al 48 jaar haar contributie betaald. Bertus van Maanen, ook bekend bij de Klockelaer, draait al 42 jaar volgens de clubtelling mee.

Het buitengewoon fraaie – met grote inzet van o.a. Ton Slagboom tot stand gekomen – jubileumnummer van SC Dordrecht is HIER te lezen en is op deze site vanzelfsprekend ook op de pagina met de clubbladen geplaatst.

Ton Slagboom, drijvende kracht achter de jubileumuitgave

Ton Slagboom, drijvende kracht achter de jubileumuitgave