Schaakbenefiet Carlsen voor Sophia Kinderziekenhuis


Magnus Carlsen te gast in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis

 Door Teun Koorevaar

Aanstaande maandag, 30 januari, is Magnus Carlsen te gast bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Hij zal enkele afdelingen bezoeken en aansluitend zullen 36 liefhebbers het tegen hem opnemen in een schaaksimultaan. Voor ieder bord is €1000 betaald en het totaalbedrag van €36.000 komt ten goede aan het onderzoek naar ernstige schedel- en gezichtsaandoeningen. Magnus Carlsen deed graag belangeloos mee voor dit goede doel.

Het idee voor zo’n schaakbenefiet is anderhalf jaar geleden ontstaan. Men was op zoek naar een ludieke manier om een mooi bedrag op te halen voor de Stichting Hoofdzaak. Schaken leek een goede optie te zijn, mede vanwege de overeenkomsten tussen de schaker en de (craniofaciaal) chirurg.

De initiatiefnemers zijn chirurgen van Erasmus MC en tevens bestuursleden van de Stichting Hoofdzaak: prof. dr. Irene Mathijssen, prof. dr. Eppo Wolvius en dr. Sarah Versnel. De communicatie met Magnus Carlsen verliep via Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel Chess Tournament.

Craniofaciale afwijkingen

Met craniofaciale afwijkingen worden alle aangeboren aandoeningen van de schedel en/of het aangezicht bedoeld, inclusief schisis (‘hazenlip’). Hieronder vallen veel verschillende (zeldzame) ziektebeelden.

Lees meer …

Magnus Carlsen (Tata Steel 2013)