Schaakmagazine wordt digitaal


Papieren versie Schaakmagazine wordt in 2021 vervangen door digitale versie

In de Bondsraad van de KNSB van 28 november is besloten om de publicatie van Schaakmagazine als papieren tijdschrift te beëindigen. In plaats daarvan zal in 2021 worden overgeschakeld op een digitale versie die als PDF-document zal worden verspreid.

Door het bestuur van de KNSB was voorgesteld om geheel met Schaakmagazine te stoppen. Daarmee zou een tekort op de begroting aanzienlijk kunnen worden teruggebracht. Tegen dit voorstel zijn veel bezwaren ingebracht, door de RSB en andere bonden en door individuele spelers. De KNSB had daarom het voorstel van een van de bonden overgenomen om in 2021 over te schakelen om op een digitale versie en tegelijk te starten met het ontwikkelen van een eigentijdse onlinecommunicatie met verschillende doelgroepen.

In de begroting van de KNSB was extra geld opgenomen voor communicatie. Door een aantal bonden – waaronder de RSB – is bepleit om in 2021 Schaakmagazine in de huidige vorm te handhaven en nog geen extra geld uit te geven aan communicatie. Dit tegenvoorstel had echter onvoldoende steun: het voorstel van de KNSB is met een kleine meerderheid aangenomen.