Schaken op de Kinderfaculteit in Rotterdam


Afgelopen zaterdag was het Lentefeest in Pendrecht, een van de Rotterdamse wijken op Zuid. Ter gelegenheid van dit feest werd op het grote en gerenoveerde Plein 1953 het Groot Rotterdam Schaakspel feestelijk in gebruik genomen. Dit was een initiatief van de Kinderfaculteit en Stichting Het SchaaKKasteeL. De gemeente Rotterdam heeft een fraai schaakbord ingelegd op het Plein en de directeur van het Rotterdamse Schaakstukkenmuseum, Ridder Dijkshoorn, heeft hiervoor een groot Rotterdam Schaakspel geschonken aan de faculteit, die direct aan het Plein ligt tegenover het schaakbord. De faculteit beheert het schaakspel, houdt toezicht en heeft opbergfaciliteiten. De stichting Het SchaaKKasteeL is partner van de Kinderfaculteit en verzorgt al jaren de schaaklessen.

Bien Hofman, rector van de Kinderfaculteit, stelt Alireza voor aan Ruben v.d. Meijden de populaire wijkagent en doet de eerste zet. Alireza die schaakles krijgt op de faculteit, won. Ruben had ook op de basisschool schaken geleerd maar moest voor deze partij eerst even oefenen thuis. Ruben is chef van de wijkteams Pendrecht, Charlois en Heyplaat.

Wat is de Kinderfaculteit?
De Kinderfaculteit is een uniek initiatief van Vitaal Pendrecht, een bewonersorganisatie met visie én daadkracht. De Kinderfaculteit is bewonersparticipatie in optima forma. Toen Vitaal Pendrecht en de vier basisscholen in Pendrecht constateerden dat er extra inspanning nodig was voor de kinderen uit deze achterstandswijk, zochten ze samenwerking met de deelgemeente Charlois, de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Woonstad en Stichting De Verre Bergen. Gezamenlijk hebben deze partijen de Kinderfaculteit opgezet.

De Kinderfaculteit is een programma met allerlei activiteiten, tijdens en na schooltijd, voor de basisschoolleerlingen in Pendrecht. Het hoofdkwartier van de Kinderfaculteit is de oude bibliotheek in wijkgebouw de Middelburgt. Hier vindt het grootste deel van de activiteiten plaats, de sportlessen worden gegeven op sportaccommodaties in de wijk en een klein deel wordt op locatie in de scholen gegeven.

Jong geleerd, oud gedaan. Veel aandacht voor schaken op het Lentefeest. Foto’s: tk

De kinderen kunnen vijf dagen per week terecht, gedurende het hele schooljaar en ook op zondagen en in de vakanties. Dagelijks hebben ze de keuze uit een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, taal, rekenen, vakmanschap, studie en sociale vaardigheden, deels door de kinderen zelf bedacht via de kinderraad van Pendrecht.

Bekijk een videofilmpje over de Kinderfaculteit.

Maximaal 15 kinderen per groep volgen 15 weken lang een activiteit. Kinderen kunnen deelnemen aan meerdere activiteiten. Onder leiding van bevlogen vakdocenten, met brede ondersteuning van de wijkbewoners, intensief begeleid door de betrokken basisscholen. De vrijwilligers uit de buurt zijn belangrijk voor het slagen; het is een programma voor en door buurtbewoners.

Veel leuke activiteiten op het Lentefeest. Hiervoor was ook veel geoefend. Foto’s: tk

Het educatieve programma ‘Leren schaken’, verzorgd door de stichting Het SchaaKKasteeL, is een van de vele programma’s die worden aangeboden. Het SchaaKKasteeL was ook betrokken bij het kleuterprogramma ‘Spelletjes leren spelen’. Veel kleuters hebben op de faculteit op deze wijze kennis gemaakt met allerhande spelletjes. Een deel van dit programma is in het reguliere onderwijsprogramma opgenomen in combinatie met bewegen. Bij het SchaaKKasteeL ligt de nadruk op het educatieve karakter van leren schaken en spelletjes leren spelen.

Rekenfaculteit
Sinds oktober 2015 kent de Kinderfaculteit ook een Rekenfaculteit. Op de Rekenfaculteit ontvangen leerlingen binnen schooltijd extra rekenles van een tutor. Zij werken samen in vaste duo’s voor vier uur per week. De tutor volgt het lesprogramma van de klas maar kan extra aandacht en training geven. De Rekenfaculteit is opgezet naar het voorbeeld van een succesvol tutorprogramma uit de VS.

Bekijk een videofilmpje over de Rekenfaculteit.

Zondagscollege
Voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 is er iedere zondag een speciaal zondagscollege. In kleine groepjes krijg je op een leuke manier extra les in rekenen en taal waardoor het op school wat makkelijker en sneller gaat. Tijdens het zondagscollege kan je ook hulp krijgen bij het maken van je huiswerk.

Klaar voor de toekomst
De Kinderfaculteit biedt kansen aan kinderen die ze anders niet zouden krijgen. Het doel is om ze beter toegerust de maatschappij te laten betreden en ervoor te zorgen dat ze het verder schoppen. Makkelijker leren, betere banen vinden, meer binding hebben met de wijk en de stad. Oud-minister Pieter Winsemius, die vele malen Pendrecht heeft bezocht,  burgemeester Aboutaleb en Bien Hofman (voortrekker Vitaal Pendrecht) hebben, naast stichting De Verre Bergen, een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Kinderfaculteit.  In januari 2014 zijn de eerste activiteiten van de faculteit van start gegaan.

De Universiteit van Amsterdam voert een uitgebreid meerjarig wetenschappelijk onderzoek uit en brengt hierover jaarlijks een voortgangsrapport uit. De tussenresultaten zien er positief uit.
Het project wordt mogelijk gemaakt door een meerjarige financiering van de Rotterdamse Stichting De Verre Bergen. Deze stichting doet erg veel voor de stad. Een belangrijk project is Nieuw Thuis Rotterdam voor Syrische vluchtelingen.

In Pendrecht is ‘Schaken’ ook klaar voor de toekomst

Projectleider Jiska Peteroff met haar Kids in gebouw De Rotterdam, 15 januari 2015, foto: tk

Een grote groep kinderen van de faculteit heeft twee jaar geleden genoten van hun uitnodiging om mee te doen aan activiteiten rond het Tata Steel Chess Tournament on Tour in De Rotterdam. Dit jaar heeft een aantal kinderen meegedaan aan het Erasmiaans Schaakfestijn. In het nieuwe schooljaar is het voornemen een schoolschaakvereniging op te richten, zo mogelijk als onderdeel van de bestaande schoolsportvereniging Pendrecht. Hier ligt ook een uitdaging voor de Rotterdamse Schaakverenigingen en de Rotterdamse Schaakbond (en KNSB?) om in Pendrecht een en ander te helpen realiseren. De schaakvereniging Charlois/Europoort, die om de hoek van de Kinderfaculteit haar speellocatie had, is een jaar geleden verhuisd en zag nog geen gelegenheid om te ondersteunen. De nieuwe Rotterdamse Coördinator Schaken (van Rotterdam Sport Support) is op de hoogte van de wens om te komen tot een schoolschaakvereniging in deze wijk.

door: Teun Koorevaar