Schoolschaak inventarisatie


21 mei 2022

Aan iedereen die het schaken en in het bijzonder schoolschaak een warm hart toedraagt.

Als Rotterdamse Schaakbond zetten we ons al decennia lang in om het schaken in zijn algemeenheid te promoten. Ook het schoolschaak valt daaronder. Regelmatig bereiken ons verzoeken van scholen of wij kunnen helpen het schaken naschools of onder schooltijd van de grond te krijgen.

Om snel en gericht op zulke verzoeken te kunnen reageren is het nodig dat wij een goed en volledig beeld hebben van het schoolschaken binnen de RSB-regio. Wie zijn bijvoorbeeld wanneer beschikbaar als trainer?  Dat beeld is er nu niet. En dat is jammer. Want het kost dan veel zoektijd om een trainer voor zo’n school te vinden.

Als er wel een duidelijk beeld is wie er nog wat tijd over heeft, is het een (schaak)stuk eenvoudiger om scholen en trainers aan elkaar te ‘koppelen’. Overigens denken we dat de vraag van scholen groter is dan het aanbod van trainers. Met andere woorden: er zijn meer scholen die voor hun kinderen schaaklessen willen dan dat er trainers zijn die deze kinderen kunnen begeleiden.

Om een beter beeld te krijgen zijn we een inventarisatie gestart om het schoolschaken in de RSB-regio in kaart te brengen. Hiertoe zijn drie groepen zijn benaderd:

  1. Scholen waarvan wij weten dat die onlangs hebben deelgenomen aan schoolschaakkampioenschappen (Erasmiaans en RSB 345);
  2. De bij ons bekende gediplomeerde schaaktrainers;
  3. De jeugdleiders van de schaakverenigingen.

We hebben elk van deze groepen via de mail verschillende vragen voorgelegd. Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen:

  1. Op welke scholen er al schaaklessen worden gegeven?
  2. Of de schaaklessen onder of na schooltijd plaatsvinden?
  3. Wie die schaaklessen verzorgt? En of dat een eigen docent of een externe trainer is?
  4. Of er contacten zijn tussen de school en de plaatselijke schaakclub?
  5. Welke wensen de scholen hebben, bijvoorbeeld bijscholing van eigen docenten?
  6. Welke wensen de schaaktrainers hebben, bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de bond?
  7. Of er zich onder de leden van de schaakclubs nog potentiële schaaktrainers bevinden?

We hopen op een zeer grote respons zodat we het ‘plaatje’ compleet kunnen maken en we vraag en aanbod dichter bij elkaar kunnen brengen.

Mocht u tot één van de doelgroepen behoren, maar geen mail hebben ontvangen, dan horen wij uiteraard alsnog heel graag van u! En ook als u niet tot de doelgroepen behoort, maar op het gebied van schoolschaken toch op één of andere manier iets kan betekenen, laat het ons weten!

Vriendelijke groet,

Namens de RSB,

Hans van den Beukel & Poulien Knipscheer (06 131 617 88, schaakopleidingen@gmail.com)