Simultaan Loek van Wely bij SGO


Simultaan Loek van Wely bij SG Overschie

Op zaterdag 24 september 2022 kwam supergrootmeester King Loek in de Grote Kerk in Overschie om vanaf 13:00 uur een simultaan geven op 40 borden met de mogelijkheid om nog een aantal schakers tot 15.00 uur op de opengevallen plaatsen te laten spelen, zodat er in totaal zo’n 45 de kans hadden om de degens te kruisen met deze zeer sterke en sympathieke grootmeester.

Uitgenodigd voor deze simultaan waren de leden (incl. jeugd en oud-leden) van ons genootschap en een aantal genodigden. De prima voorbereiding qua het verzamelen van de deelnemers was voor rekening genomen door voorzitter Marcel Terluin en op de clubavond ervoor was het e.e.a. al klaargezet door een aardige groep vrijwilligers.

Na het welkomstwoord van Marcel, Angelique Osinga als wedstrijdleider van de RSB en Loek van Wely kon het schaakfeest beginnen.


Een grappig moment was er kort na het begin. Loek had aangegeven dat iedere speler eenmaal gebruik kon maken van zijn advies. Fokke kwam mij vertellen dat hij op zet 4 daarvan al gebruik had gemaakt, maar dat dit advies toch al een paar zetten te laat kwam. Het werd Loek op veel borden niet makkelijk gemaakt. In een aantal kansrijke en of gelijke stellingen van o.a. van Daan, Marcel, Edwin, Job en mijzelf werd door Loek toch de volle buit binnen geharkt. Het was leuk om te zien dat ook veel jeugdspelers goed partij gaven. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een simultaan tegen een grootmeester.


Het eerste halfje kwam op naam van Angelique. Ze speelde, na een wat leek wat mislukte opening, een prima pot waarin ze in het middenspel een kwaliteit tegen een pion voor kwam, maar net niet kon winnen waardoor de partij in remise eindigde. Ook een mooi moment was dat Henk een 2e dame haalde. Helaas voor hem had Loek een vesting en kon Henk niet verder komen met ook een remise als resultaat. Dat Albert een taaie rakker is werd wel duidelijk in zijn partij. Na een lange tijd keepen was hij als een van de laatsten (zoals bijna altijd) nog bezig en wist stand te houden. Ook een halfje dus. Het eerste volle punt werd knap door Jurriaan gescoord. In de Aljechin lijkt het in de opening er optisch gezien bijna altijd slecht uit te zien voor de zwarte legers. Deze opening is uitermate geschikt om het een simultaangever lastig te maken omdat de meeste partijen vaak vrij chaotisch zijn en veel rekenwerk nodig hebben. Op zet 15 won Jurriaan een pion en daarna leek er voor wit geen houden aan meer te zijn. In de analyse achteraf ging de score daarna al snel richting de plus 3 voor zwart. Op zet 36 had Jurriaan een leuk grapje ingebouwd waarmee hij een toren won en konden de stukken in de doos. Mooie partij!

Het tweede volle punt kwam op naam van Erik. Hij had zijn partij goed opgezet en stond in een dubbel toreneindspel een mooie vrijpion voor. Met een uitstekende eindspeltechniek (dat is Erik wel toevertrouwd) wist hij te winnen.


Loek won 40 partijen en dat is gezien de tegenstand een erg goed resultaat als simultaangever. Het was leuk om te zien dat hij veel tijd besteedde om na een partij nog aan te geven waar het bijvoorbeeld mis was gegaan. Ook is het bizar knap dat hij zich van alle partijen na afloop nog de zetten kon herinneren. Dan ben je toch wel een echte crack! Na afloop van de simultaan werd er door een flinke ploeg nog opgeruimd en een patatje gegeten. Loek bleef ook eten, want hij wilde per se nog het broodje bal nuttigen dat ik hem eigenlijk al eerder had beloofd, maar dat later uitverkocht bleek te zijn. Het was een zeer aangename en leerzame middag en voor herhaling vatbaar! Net als op het Open Kampioenschap van juni dit jaar waren ook Ron Pluijm en Dirk Erdtsieck weer de betere schaakplaatjes aan het schieten. Grote klasse mannen! Met dank ook aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

Ronald Verbeek