Voorlopige indeling RSB-competitie 2016/2017


De voorlopige indeling van de RSB-competitie 2016/2017 (achttallen) is gereed en is hier te vinden.

Waarschuwing: Dit betreft een voorlopige indeling. De kleinste wijziging in de opgave van het aantal teams door de verenigingen kan leiden tot grote wijzigingen in de definitieve indeling vanwege de vele dwarsverbanden.

Met vriendelijke groet,
Arrian Rutten,
competitieleider RSB.