Winnaar anagram ‘De wet van de onbenul’


Uitslag anagramwedstrijd: ‘De wet van de onbenul’

De winnaar is Jan van Genderen met het volgende anagram:

                ‘Onwetend van de beul’

Dit doet denken aan de Thriller Dodemanstango van Geir Tangen:

‘Door hem die dag te doden, dacht De Beul dat hij een goede daad
verrichtte. Hij kon niet weten dat er een lot bestond dat erger dan
de dood was. Hij kon niet weten dat de herinneringen nooit zouden
verdwijnen, maar je tot in het hiernamaals zouden achtervolgen. Hij
kon niet weten dat de mensen wier taak het was om zorg te dragen
voor de doden, eigenlijke bloedzuigers, charlatans en parasieten.’

Teun Koorevaar