De geschiedenis van de RSB


ivoir parij 1300 le jeu déchecsIn het verleden hebben diverse schrijvers aandacht besteed aan het reilen en zeilen van de Rotterdamse Schaakbond sinds de oprichting in 1931. Recentelijk nog ontving ik van Aad van den Berg, secretaris van De IJssel, een uitgebreid artikel over de ‘Ontwikkelingen in deelname door verenigingen aan de RSB -competitie in de periode 1967-2015’ . Het bleek een uitbreiding van zijn eerdere artikel over dit onderwerp dat de periode 1967-2004 besloeg.

Naar aanleiding hiervan is er besloten om een aparte pagina in het leven te roepen, waarop verwijzingen naar artikelen over de geschiedenis van de RSB een plaats krijgen. Immers, een bericht op deze site wordt ingehaald door recentere berichten en zakt dan zelf op zijn beurt weg in de historie. Op deze manier blijven artikelen over het onderwerp “Geschiedenis van de RSB” gemakkelijker toegankelijk voor geïnteresseerden. Zo hoeven ze niet eerst naar de archiefkelders van de oude website af te dalen. Het doet bovendien recht aan al het werk dat de schrijvers van de artikelen verzet hebben om de historie van de RSB voor het nageslacht te bewaren.

De pagina is geplaatst onder het menu-item “RSB” en is simpelweg getiteld “Geschiedenis RSB”.

Willem D. Platje
Hoofdredactie RSB-website