Wie zijn wij?


logo-transparant-web-1200px

De Rotterdamse Schaakbond (RSB) is opgericht in 1931 en stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Rotterdam en omstreken te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

Onder Rotterdam en omstreken wordt verstaan het gebied, dat in overleg met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en de aangrenzende regionale schaakbonden wordt vastgesteld.

De RSB tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
c. het instellen van een competitie voor de aangesloten verenigingen;
d. het instellen van kampioenschappen;
e. het verspreiden van publicaties al dan niet in digitale vorm;
f. het maken van propaganda voor de schaaksport;
g. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen;
h. het organiseren  of doen organiseren van  cursussen  en  opleidingen;
i. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

De RSB is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en  conformeert zich aan het beleid van de KNSB.

Het bestuur van de RSB behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen in de KNSB en treedt namens hen op. Daarnaast organiseert de RSB de verschillende competities en kampioenschappen voor zowel senioren als jeugdschakers.

Naast het organiseren van de externe competitie, die aansluit aan de KNSB-competitie en verdeeld is in diverse klassen, kent de RSB diverse persoonlijke kampioenschappen. Niet alleen voor senioren, maar ook voor junioren in alle leeftijdsklassen. Zowel in teamverband als individueel ontwikkelen de jeugdschakers in de RSB zich tot de besten van Nederland.

Het bestuur van de RSB stelt zich tot taak om schakers van alle leeftijden de ruimte te geven om bij hun club en op individuele basis hun hobby met plezier te kunnen uitoefenen. Zij acht zich daarbij dienstbaar aan de aangesloten verenigingen en legt twee keer per jaar tijdens een Algemene Vergadering verantwoording af aan die verenigingen.