Nieuw bericht van het RSB-bestuur: vacatures! (31-07-2020)


Het RSB bestuur zoekt geschikte kandidaten voor meerdere bestuursfuncties. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen op dit gebied. In zijn op 30 juli herziene brief van 6 juni  geeft voorzitter Angelo Ayala hieronder daarop een uitgebreide toelichting:

Rotterdamse Schaakbond

Angelo Ayala, voorzitter

Kleiweg 170B

3051 SJ Rotterdam

Tel: 06-57591646

Mail: voorzitter@r-s-b.nl

Rotterdam, donderdag 30 juli 2020,

Aan: Voorzitters en secretarissen van alle bij de RSB aangesloten verenigingen
Betreft: Vragenrondje i.v.m. corona-crisis en vacatures (herziene versie van brief van 6 juni)

Geachte bestuursleden van RSB-verenigingen, (secretarissen ter info, let op mijn verzoek aan het einde van de brief)

Eerder ontvingen de voorzitters en secretarissen van alle RSB-verenigingen per e-mail een brief met vragen over Corona en een toelichting bij de vacatures. Daarbij was het verzoek aan de secretarissen om het te delen met de overige bestuursleden. Dit bericht betreft een update en wordt direct naar alle ons bekende bestuursleden gemaild.

Wat betreft Corona, ongeveer de helft van de verenigingen heeft gereageerd, waarvoor dank. Inmiddels is er al zoveel tijd verstreken en zijn zoveel Corona-maatregelen veranderd, dat we achter de feiten aanlopen. De verenigingen worden geïnformeerd door de KNSB over protocollen en dergelijke. Ondertussen zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We willen weer starten met een nieuwe RSB-competitie zo’n zes weken later als gebruikelijk. Dit betekent dat ook onze Algemene Vergadering later zal zijn, namelijk op woensdag 14 oktober.

Wat de vacatures betreft, inmiddels zijn we nu ook op zoek naar een secretaris, daar de interim-secretaris door persoonlijke omstandigheden per direct is gestopt. Penningmeester Peter de Weerd is tot de Algemene Vergadering waarnemend secretaris, maar is niet verkiesbaar. Daarom zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Peter en competitieleider Arrian Rutten bereiken in september a.s. hun maximale zittingstermijn van 3 x 3 jaar. Daarnaast heb ik binnen het bestuur zelf aangegeven dat ik het voorzitterschap na 2 termijnen graag zou willen overdragen aan iemand anders. Nu bestaat het bestuur uit 5 leden, waarvan één lid (Arrian) langdurig twee functies heeft bekleed, nl. zowel CL als WL. André van der Graaf is sinds vorig jaar september bestuursmedewerker Wedstrijdleider.

De wedstrijdleider mag zitting nemen in het bestuur. Hierdoor kan het bestuur uitbreiden naar 6 personen. In de Algemene Vergadering van 14 oktober 2020 zullen vijf nieuwe bestuursleden verkozen worden. Jeugdleider Hans van den Beukel is de enige die zeker aanblijft.

In de bijlagen treffen jullie de herziene vacatureteksten aan. Ik wil jullie vragen deze vacatures onder de aandacht van jullie leden te brengen. Onderaan de vacatures staat vermeld hoe belangstellenden kunnen reageren, Naaste de vijf beschikbare bestuursfuncties zoeken we meerdere medewerkers. Hieronder in het kort een toelichting op alle vacatures.

Onderstaande tekst is een herhaling van vorige brief maar herzien (cursief) naar de meest actuele inzichten. We zijn nog met enkelen in gesprek, maar mocht je interesse hebben laat het dan alsjeblieft aan mij weten.

Vacature Voorzitter (bestuurslid; nog geen kandidaat)

Hoewel ik nu bijna zes jaar voorzitter ben en eigenlijk van plan was om er nog een termijn aan vast te plakken, merk ik toch dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Enerzijds zijn er in mijn persoonlijke leven een aantal dingen gewijzigd. In mijn nieuwe baan heb ik enkele ambities die een zware wissel zullen trekken op mijn schaakleven. Daarnaast kamp ik al een half jaar met steeds terugkerende rugklachten. Een pijnlijke periode waarvan ik er al eerder een paar gehad heb. Anderzijds wil ik graag stimuleren dat er een frisse wind door het bestuur gaat waaien. Daarom zal ik me niet herkiesbaar stellen wanneer iemand anders zich kandideert en een geschikte opvolger is. Heb jij interesse of denk je een geschikte kandidaat te kennen neem dan contact met mij op.

Vacature Secretaris (bestuurslid: nog geen kandidaat)

In september vorig jaar is Willem Platje na zijn derde termijn afgetreden. Voor het invullen van de vacature secretaris hadden we een kandidaat (Anton van Berkel), maar die is inmiddels niet langer verkiesbaar. Er wordt dus met spoed iemand voor deze belangrijke bestuursfunctie gezocht.

Vacature Penningmeester (bestuurslid; kandidaat Henk Prins)

Peter heeft dit drie termijnen secuur en consciëntieus vol overgave gedaan. Helaas loopt de laatste termijn in september af. Peter heeft zich inmiddels kandidaat gesteld als Algemeen Bestuursmedewerker. Deze vacature staat al wat langer op de website. Inmiddels is Henk Prins (ex-penningmeester Sliedrecht) kandidaat. Wij zijn van plan hem voor te dragen.

Vacature Competitieleider (bestuurslid; kandidaat André van der Graaf)

Arrian Rutten heeft deze bestuursfunctie 9 jaar ingevuld, waarvan de eerste 8 jaar tevens als wedstrijdleider ad interim. Hij is al eerder een lange periode bestuurslid geweest en met pijn in het hart moet hij nu wederom het bestuur verlaten. Hij is meer dan bereid de nieuwe competitieleider verregaand te ondersteunen. De huidige wedstrijdleider, André van der Graaf, zal door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid competitieleider.

Vacature Wedstrijdleider (bestuurslid; kandidaat Angelique Osinga)

Arrian heeft deze bestuursfunctie 8 jaar lang ad interim waargenomen. Sinds september 2019 is André van der Graaf als wedstrijdleider aangesteld doch niet als bestuurslid, maar als bestuursmedewerker. In overleg zou de nieuwe wedstrijdleider wel weer toe mogen treden tot het bestuur. Het bestuur zal Angelique Osinga voordragen als bestuurslid wedstrijdleider.

Vacature Verenigingszaken (ingevuld, dus vervalt)

Tot onze vreugde heeft André Osinga zich hiervoor gekandideerd. Aangezien het niet om een functie als bestuurslid gaat hoeven we niet te wachten tot de Algemene Vergadering en kunnen we hem als bestuursmedewerker aanstellen. Hij zal begin augustus zijn werkzaamheden opstarten. Succes, André. Overigens zal hij deze functie combineren met de coördinatie van kadervorming.

Vacature Public Relations (bestuursmedewerker; geen kandidaat)

Er is behoefte aan iemand die het bestuur kan versterken en public relations zaken kan oppakken die nu vaak helaas blijven liggen.

Overige vacatures

Graag zouden wij het aantal medewerkers nog verder willen uitbreiden met:

  • Coördinator Schoolschaak

  • Coördinator Internetschaak

  • Coördinator Jeugdtraining

  • Coördinator Kadervorming (wordt vanaf heden ingevuld door André Osinga)

  • Coördinator Vervoerszaken

  • Coördinator Vrijwilligers

  • Vrijwilliger voor evenementen (meerdere)

Ik realiseer me dat het zal neerkomen op een bijna volledig nieuw bestuur in oktober. Door mijn terugtreding zou Hans het enige blijvende bestuurslid zijn met enige ervaring (geïnstalleerd in mei vorig jaar). Je zult begrijpen dat ik me dan ook eigenlijk heel bezwaard voel om me terug te trekken, daar daarmee het bestuurlijk geheugen een (te) korte periode zou beslaan. Ik hoop daarom een geschikte kandidaat te vinden met in ieder geval enkele jaren bestuurservaring, bij voorkeur als voorzitter.

Overigens hebben zowel Peter, Arrian als ik met veel trots en zeker ook plezier de RSB vertegenwoordigd. Wij zullen ook in de toekomst onze schaakregio een warm hart toedragen en waar we kunnen blijven helpen. Zo wil Arrian nog heel graag de nieuwe competitieleider en wedstrijdleider ondersteunen als bestuursmedewerker, wil Peter voor de RSB beschikbaar blijven als algemeen bestuursmedewerker en zal ik ook als er een nieuwe voorzitter komt me willen blijven inzetten voor de RSB. Zo is eerder ook Willem Platje na zijn secretarisfunctie zeer betrokken gebleven bij de RSB als webmaster, moderator en OLA-administrateur.

Alle vacatures voor de bestuursleden-/medewerkers sluiten op 30 september, twee weken voor de Algemene Vergadering. Voel je vrij om aandacht te besteden op jullie eigen website aan deze vacatures, dan wel het zelf direct bij geschikte mensen onder de aandacht te brengen.

Bedankt voor jullie medewerking..

Met hartelijke groet,

Angelo Ayala

Voorzitter RSB

Bijlagen: