(Concept) Notulen AV RSB 13-09-2017


De (concept) notulen van de 176ste Algemene Vergadering van de RSB van 13 september 2017 zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden en kunt u hier inzien:

Notulen 176ste AV RSB

Inmiddels zijn er wijzigingen in aangebracht vergeleken met de eerder per e-mail verstuurde versie naar de verenigingen: Een aantal verenigingen had zich wel degelijk afgemeld voor de vergadering. Dat is nu in deze notulen rechtgezet.