Vergaderstukken 174ste AV RSB 7 september 2016


L.S.,

De vergaderstukken en de daarbij behorende bijlagen voor de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn nu voor een ieder in te zien op de pagina met de reglementen en de vergaderstukken.

Deze stukken zijn reeds eerder naar degenen die recht van toegang hebben tot de Algemene Vergadering verstuurd.

Hieronder treft u de convocatie met daarbij de agenda aan.

Met vriendelijke groeten,
W. D. Platje
Secretaris RSB

Downloaden (PDF, 134KB)