Bestuursberichten


Het RSB bestuur zoekt geschikte kandidaten voor meerdere bestuursfuncties. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen op dit gebied. In zijn op 30 juli herziene brief van 6 juni  geeft voorzitter Angelo Ayala hieronder daarop een uitgebreide toelichting: Rotterdamse Schaakbond Angelo Ayala, voorzitter Kleiweg 170B 3051 SJ Rotterdam Tel: 06-57591646 Mail: voorzitter@r-s-b.nl Rotterdam, donderdag 30 juli 2020, Aan: Voorzitters en secretarissen […]

Nieuw bericht van het RSB-bestuur: vacatures! (31-07-2020)


Hoewel vandaag de versoepelingen inzake Covid-19 ruimer zijn dan eerder gedacht, valt niet uit te sluiten dat de wereld er over een paar maanden wéér anders uit ziet. En juist de voor ons lastigste maatregel, de anderhalve meter afstand, blijft onverkort van kracht. Het RSB-bestuur heeft afgelopen zondag besloten om, net als de KNSB, de RSB-competitie eind oktober, direct na […]

RSB-competitie 2020/2021


De RSB heeft tot nu toe op basis van de maatregelen van de Rijksoverheid twee keer besloten een reeks wedstrijden af te gelasten. Dit was ingegeven door het feit dat de RSB-competitie en RSB-beker veel minder wedstrijden moesten spelen om ze te voltooien dan de KNSB-competitie. Afgelopen week werd de sluiting van de horeca echter verder verlengd naar 20 mei […]

Corona: RSB-competitie 2019/2020 niet meer hervatVacature penningmeester RSB Door het niet herkiesbaar zijn van de huidige penningmeester (maximale benoemingstermijn loopt af) zal er in de Algemene Vergadering van september 2020 een nieuwe penningmeester moeten worden benoemd. Het bestuur is daarom op zoek naar belangstellenden om deze functie te gaan vervullen. De taken van de penningmeester RSB zijn: – Verzorgen van de financiële administratie van de […]

Vacature penning­meester RSB


Geschreven: donderdag 12 maart 2020, 21:00 Bijgewerkt: zondag 15 maart 2020, 18:30 (31 maart is gewijzigd naar 6 april) Alle wedstrijden in de RSB-competitie, RSB-beker en RSB-viertallencompetitie die tot en met 6 april 2020 gepland staan, worden afgelast in verband met de Corona-crisis. Dit conform het inmiddels bekend geworden advies van NOC*NSF: NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten – […]

Corona: RSB-competitiewedstrij­den afgelast t/m 6 april 2020


Momenteel (4 maart) zijn er in Nederland slechts weinig besmettingen vastgesteld van het coronavirus COVID-19 (38 op een totaal van meer dan 17 miljoen inwoners). Er is momenteel geen reden om bijvoorbeeld competitiewedstrijden uit te stellen. Het RIVM geeft o.a. aan dat er geen scholen gesloten hoeven te worden. Zorg natuurlijk wél voor persoonlijke hygiëne (handen goed wassen, niezen en […]

CoronavirusOud-lid en webmaster Menno Stigter overleden Zondagochtend 24 november is tot ons verdriet Menno Stigter veel te jong overleden. Menno was als webmaster betrokken bij de club. Tot ongeveer anderhalf jaar geleden speelde hij mee in de interne en externe competitie. Na enkele jaren één van zijn kinderen, Luuk, naar schaakles gebracht te hebben, vond hij het tijd om zelf […]

Webmaster Menno Stigter overleden


Op verzoek van de KNSB: Hierbij vragen we of jullie extra aandacht op jullie website aan de landelijke Themadag in Utrecht zouden kunnen besteden. Zie hier het artikel op schaken.nl: www.schaken.nl/nieuws/themadag-7-december-2019-utrecht De dag is in principe bedoeld voor alle schaakbestuurders, trainers en organisatoren, maar ook anderen die iets van de workshops willen opsteken, zijn van harte welkom. Inschrijving is nog […]

Themadag in Utrecht. Aanmelden t/m 1 december


Op 11 september 2019 werd in “De Voorhof” de 180ste Algemene Vergadering van de RSB gehouden. De vertegenwoor­digers van 21 van de 38 bij de RSB aangesloten verenigingen debatteerden en stemden over diverse onderwerpen. Ook werd afscheid genomen van  secretaris Willem Platje die zijn door de statuten voorgeschreven maximale aantal van driemaal drie jaren in het bestuur erop had zitten. […]

180ste AV RSB van 11 september 2019 met foto’s
SV Krimpen aan den IJssel neemt SO Rotterdam over. De roemrijke schaakvereniging SO Rotterdam heeft besloten haar activiteiten te stoppen en SV Krimpen aan den IJssel heeft besloten om de vereniging over te nemen. De actieve leden sluiten zich aan bij SV Krimpen. Het oude 1e team van SO Rotterdam zal onder de naam Krimpen aan den IJssel 2 het […]

SV Krimpen neemt SO Rotterdam over


In het voorjaar van 2019 zal er bij JeugdSchaakVereniging Kralingen een trainerscursus plaats vinden. Deze cursus is voornamelijk gericht op jongeren maar natuurlijk mogen er ook ouderen deelnemen. Tijdens deze cursus zal ingegaan worden op de vele aspecten van het lesgeven aan kinderen. Dat dat varieert van: ‘meester, kan je me helpen mn jas dicht te maken’ tot ‘ik zie […]

Trainerscursus in KralingenDe Bondsraad van zaterdag 2 juni verliep vlot. Allereerst werd Erik Mijnheer (zie foto) benoemd tot bestuurslid. Hij zal zich onder meer bezig gaan houden met het breedteschaak. Daarna praatte Herman Hamers de Bondsraad bij over de ontwikkelingen bij de FIDE. Er is van alles gaande. In oktober zijn de nieuwe presidentsverkiezingen. Daarvoor hebben huidig FIDE-president Ilyumzhinov, vice-president Makropoulos en […]

Samenvatting Bondsraad 2 juni 2018L.S., Tijdens de Algemene Vergadering van 23 mei 2018 bleek dat uit geen van de aanwezigen een plaatsvervangend kascontrolecommissielid kon worden gekozen. Afgesproken is dat het RSB-bestuur aan de leden van de verenigingen zal vragen of er iemand is die deze functie zou willen vervullen. Dat hebben we gedaan. Inmiddels hebben zich voldoende kandidaten bij het bestuur gemeld. U hoeft […]

Het RSB-bestuur zoekt … (niet langer)Ter informatie: Op de website treft u nu onder het menu-item “RSB” de keuze “RSB trainers, arbiters en indelingsdeskundigen” aan. Daar is de lijst opgenomen met gediplomeerde trainers, arbiters en indelingsdeskundigen zoals die per 23 juli 2018 is opgemaakt. Met vriendelijke groeten, Eduard Hartog, Bestuurslid jeugdzaken RSB

RSB trainers, arbiters en inde­lingsdeskundigen


Op 1 juni 2018 heeft zich een nieuwe schaakvereniging aangesloten bij de RSB. De vereniging, die voortaan door het regionale schaakleven zal gaan onder de naam “De Koddige Koning” wil zich voornamelijk gaan richten op de jeugd in Rotterdam-West. Het bestuur van de RSB juicht dit initiatief vanzelfsprekend van harte toe en wenst de oprichters van de nieuwe vereniging al […]

De Koddige Koning aangesloten bij de RSB


Nieuwe opzet Persoonlijk Kampioenschap RSB: het RSB Open 2018! Het Persoonlijk Kampioenschap van de RSB krijgt dit jaar een wat andere opzet. Het toernooi wordt een open toernooi voor alle leden van de KNSB. De titel Persoonlijk Kampioen van de RSB met een daaraan verbonden geldprijs blijft echter bestaan. Voor RSB-leden is het inschrijfgeld bovendien met 10 euro verlaagd. Het […]

RSB Open 2018! Tevens PK RSB.
Inschrijven doet u hier!
Nieuwe opzet RSB-winkel De huidige beheerder van de RSB-winkel, Pim Kleinjan, heeft om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden beëindigd. Deze taak wordt overgenomen door de beheerder van het verhuurmateriaal, Peter de Weerd. Daarnaast wordt de verhuur van schaakmateriaal niet alleen gratis voor jeugdschaakevenementen, maar ook voor andere door RSB-verenigingen georganiseerde toernooien. Voor al deze activiteiten zullen geen pro-forma facturen meer worden verstuurd. […]

Nieuwe opzet RSB-winkel


De (concept) notulen van de 176ste Algemene Vergadering van de RSB van 13 september 2017 zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden en kunt u hier inzien: Notulen 176ste AV RSB Inmiddels zijn er wijzigingen in aangebracht vergeleken met de eerder per e-mail verstuurde versie naar de verenigingen: Een aantal verenigingen had zich wel […]

(Concept) Notulen AV RSB 13-09-2017De RSB-winkel is vrijwel door de voorraad RSB-wedstrijdformulieren heen. In overleg met de competitieleider is besloten om geen nieuwe RSB-wedstrijdformulieren meer bij te laten drukken. In het vervolg kan het door RSB-verenigingen te gebruiken wedstrijdformulier gedownload worden via de RSB-site. Men dient het formulier zelf af te drukken. Het enige nadeel is dat er geen doordrukformulieren meer zijn, waardoor men […]

Wedstrijdformulie­ren voortaan zelf afdrukken


Cursus Schaaktrainer 1 in Rotterdam Van het Bondsbureau van de KNSB ontvingen wij het volgende verzoek: Beste functionarissen van de RSB, Hierbij wil ik jullie attenderen op de cursus Schaaktrainer 1 die binnenkort van start gaat in Rotterdam. Willen jullie de bijlage binnen jullie vereniging verspreiden? Goed kader houdt de club gezond. Daar in Rotterdam een schoolproject gestart is, worden […]

Cursus Schaaktrai­ner 1 in Rotterdam


Op de Algemene Vergadering van de RSB die gehouden werd op woensdag 13 september 2017 viel Simon van der Beek de eer te beurt benoemd te worden tot erelid van de RSB. Simon was al lid van verdienste van de RSB. Het erelidmaatschap is hem toegekend voor het vele werk dat hij reeds decennia lang voor de Rotterdamse Schaakbond heeft […]

Simon van der Beek benoemd tot erelid van de RSBDe 176ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 13 september 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De uitnodiging, de vergaderstukken en de bijlagen zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen en andere genodigden verzonden. Deze stukken kunt u op de volgende pagina inzien: Reglementen & vergaderstukken Met vriendelijke groeten, W. D. Platje, Secretaris […]

Vergaderstukken 176ste Algemene Vergadering RSB


Geacht RSB-lid, Op de pagina ‘RSB’ -> ‘Reglementen & Vergaderstukken’ zijn de (Concept) Notulen van de 175ste Algemene Vergadering van de RSB van 10 mei 2017 in te zien. Tevens is het conceptverslag van de Bondsraadsvergadering van 17 juni 2017 onderaan op diezelfde pagina geplaatst. U kunt hier klikken om naar de pagina te gaan. Met vriendelijke groeten, W. D. […]

Notulen AV 10 mei en verslag Bondsraad 17 juni


De 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De vergaderstukken en een bijlage zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden. Deze stukken kunt u op de volgende pagina inzien: Vergaderstukken 175ste Algemene Vergadering RSB Met vriendelijke groeten, W. D. Platje, Secretaris RSB

Vergaderstukken 175ste AV RSB 10 mei 2017De 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. Namens het bestuur van de RSB roep ik de bij de RSB aangesloten verenigingen op om bij de komende Algemene Vergadering met tenminste één vertegenwoordiger aanwezig te zijn, gezien agendapunt 7, dat handelt over de mogelijke invoering van gescheiden competities van RSB en KNSB. Dit kan voor de verenigingen dermate […]

Uitnodiging en agenda 175ste AV 10 mei 2017


De (concept)notulen van de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn op de websitepagina “Reglementen en Vergaderstukken” gepubliceerd. Ze waren op 9 september reeds verstuurd naar de secretarissen van de deelnemende verenigingen, commissieleden en andere genodigden met het verzoek om op- en aanmerkingen aan te geven. Deze zijn er inmiddels in verwerkt. U kunt de notulen […]

Notulen Algemene Vergadering van 7 september 2016


L.S., De vergaderstukken en de daarbij behorende bijlagen voor de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn nu voor een ieder in te zien op de pagina met de reglementen en de vergaderstukken. Deze stukken zijn reeds eerder naar degenen die recht van toegang hebben tot de Algemene Vergadering verstuurd. Hieronder treft u de convocatie met […]

Vergaderstukken 174ste AV RSB 7 september 2016