Bestuursberichten


Momenteel (4 maart) zijn er in Nederland slechts weinig besmettingen vastgesteld van het coronavirus COVID-19 (38 op een totaal van meer dan 17 miljoen inwoners). Er is momenteel geen reden om bijvoorbeeld […]

Coronavirus


Oud-lid en webmaster Menno Stigter overleden Zondagochtend 24 november is tot ons verdriet Menno Stigter veel te jong overleden. Menno was als webmaster betrokken bij de club. Tot ongeveer anderhalf jaar geleden […]

Webmaster Menno Stigter overleden


Op verzoek van de KNSB: Hierbij vragen we of jullie extra aandacht op jullie website aan de landelijke Themadag in Utrecht zouden kunnen besteden. Zie hier het artikel op schaken.nl: www.schaken.nl/nieuws/themadag-7-december-2019-utrecht De […]

Themadag in Utrecht. Aanmelden t/m 1 decemberOp 11 september 2019 werd in “De Voorhof” de 180ste Algemene Vergadering van de RSB gehouden. De vertegenwoor­digers van 21 van de 38 bij de RSB aangesloten verenigingen debatteerden en stemden over […]

180ste AV RSB van 11 september 2019 met foto’sSV Krimpen aan den IJssel neemt SO Rotterdam over. De roemrijke schaakvereniging SO Rotterdam heeft besloten haar activiteiten te stoppen en SV Krimpen aan den IJssel heeft besloten om de vereniging over […]

SV Krimpen neemt SO Rotterdam overIn het voorjaar van 2019 zal er bij JeugdSchaakVereniging Kralingen een trainerscursus plaats vinden. Deze cursus is voornamelijk gericht op jongeren maar natuurlijk mogen er ook ouderen deelnemen. Tijdens deze cursus zal […]

Trainerscursus in Kralingen


De Bondsraad van zaterdag 2 juni verliep vlot. Allereerst werd Erik Mijnheer (zie foto) benoemd tot bestuurslid. Hij zal zich onder meer bezig gaan houden met het breedteschaak. Daarna praatte Herman Hamers […]

Samenvatting Bondsraad 2 juni 2018
L.S., Tijdens de Algemene Vergadering van 23 mei 2018 bleek dat uit geen van de aanwezigen een plaatsvervangend kascontrolecommissielid kon worden gekozen. Afgesproken is dat het RSB-bestuur aan de leden van de […]

Het RSB-bestuur zoekt … (niet langer)


Ter informatie: Op de website treft u nu onder het menu-item “RSB” de keuze “RSB trainers, arbiters en indelingsdeskundigen” aan. Daar is de lijst opgenomen met gediplomeerde trainers, arbiters en indelingsdeskundigen zoals […]

RSB trainers, arbiters en inde­lingsdeskundigen


Op 1 juni 2018 heeft zich een nieuwe schaakvereniging aangesloten bij de RSB. De vereniging, die voortaan door het regionale schaakleven zal gaan onder de naam “De Koddige Koning” wil zich voornamelijk […]

De Koddige Koning aangesloten bij de RSB

Nieuwe opzet RSB-winkel De huidige beheerder van de RSB-winkel, Pim Kleinjan, heeft om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden beëindigd. Deze taak wordt overgenomen door de beheerder van het verhuurmateriaal, Peter de Weerd. Daarnaast wordt […]

Nieuwe opzet RSB-winkelDe (concept) notulen van de 176ste Algemene Vergadering van de RSB van 13 september 2017 zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden en kunt u hier […]

(Concept) Notulen AV RSB 13-09-2017


De RSB-winkel is vrijwel door de voorraad RSB-wedstrijdformulieren heen. In overleg met de competitieleider is besloten om geen nieuwe RSB-wedstrijdformulieren meer bij te laten drukken. In het vervolg kan het door RSB-verenigingen […]

Wedstrijdformulie­ren voortaan zelf afdrukken


Cursus Schaaktrainer 1 in Rotterdam Van het Bondsbureau van de KNSB ontvingen wij het volgende verzoek: Beste functionarissen van de RSB, Hierbij wil ik jullie attenderen op de cursus Schaaktrainer 1 die […]

Cursus Schaaktrai­ner 1 in Rotterdam
De 176ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 13 september 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De uitnodiging, de vergaderstukken en de bijlagen zijn inmiddels naar de secretarissen van de […]

Vergaderstukken 176ste Algemene Vergadering RSB


Geacht RSB-lid, Op de pagina ‘RSB’ -> ‘Reglementen & Vergaderstukken’ zijn de (Concept) Notulen van de 175ste Algemene Vergadering van de RSB van 10 mei 2017 in te zien. Tevens is het […]

Notulen AV 10 mei en verslag Bondsraad 17 juniDe 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De vergaderstukken en een bijlage zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de […]

Vergaderstukken 175ste AV RSB 10 mei 2017


De 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. Namens het bestuur van de RSB roep ik de bij de RSB aangesloten verenigingen op om bij […]

Uitnodiging en agenda 175ste AV 10 mei 2017


De (concept)notulen van de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn op de websitepagina “Reglementen en Vergaderstukken” gepubliceerd. Ze waren op 9 september reeds verstuurd naar de secretarissen […]

Notulen Algemene Vergadering van 7 september 2016L.S., De vergaderstukken en de daarbij behorende bijlagen voor de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn nu voor een ieder in te zien op de pagina met […]

Vergaderstukken 174ste AV RSB 7 september 2016


Aan alle RSB-leden en in het bijzonder die leden met een rating van meer dan 1750 wonende in Zuid-Holland:   Geacht RSB-lid, Het Persoonlijk Kampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond gaat volgende week […]

Oproep van de voorzitter: Doe mee met het PK!


De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni Marleen van Amerongen als nieuwe voorzitter gekozen. Zij volgt Eddy Schuyer op die na bijna negen jaar aftrad. Van […]

Marleen van Amerongen nieuwe voorzitter KNSB
1000 Euro bijeengebracht voor Schaken tegen Kanker   Na het overlijden van Ab Scheel heb ik bericht dat er door de bijdragen van heel veel schaakvrienden een extra bedrag beschikbaar was van […]

€1000 voor Schaken tegen Kanker