Bestuursberichten


Op de Algemene Vergadering van de RSB die gehouden werd op woensdag 13 september 2017 viel Simon van der Beek de eer te beurt benoemd te worden tot erelid van de RSB. Simon was al lid van verdienste van de RSB. Het erelidmaatschap is hem toegekend voor het vele werk dat hij reeds decennia lang voor de Rotterdamse Schaakbond heeft […]

Simon van der Beek benoemd tot erelid van de RSB


De 176ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 13 september 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De uitnodiging, de vergaderstukken en de bijlagen zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen en andere genodigden verzonden. Deze stukken kunt u op de volgende pagina inzien: Reglementen & vergaderstukken Met vriendelijke groeten, W. D. Platje, Secretaris […]

Vergaderstukken 176ste Algemene Vergadering RSB


Geacht RSB-lid, Op de pagina ‘RSB’ -> ‘Reglementen & Vergaderstukken’ zijn de (Concept) Notulen van de 175ste Algemene Vergadering van de RSB van 10 mei 2017 in te zien. Tevens is het conceptverslag van de Bondsraadsvergadering van 17 juni 2017 onderaan op diezelfde pagina geplaatst. U kunt hier klikken om naar de pagina te gaan. Met vriendelijke groeten, W. D. […]

Notulen AV 10 mei en verslag Bondsraad 17 juniDe 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. De vergaderstukken en een bijlage zijn inmiddels naar de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden. Deze stukken kunt u op de volgende pagina inzien: Vergaderstukken 175ste Algemene Vergadering RSB Met vriendelijke groeten, W. D. Platje, Secretaris RSB

Vergaderstukken 175ste AV RSB 10 mei 2017


De 175ste Algemene Vergadering van de RSB wordt op 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel gehouden. Namens het bestuur van de RSB roep ik de bij de RSB aangesloten verenigingen op om bij de komende Algemene Vergadering met tenminste één vertegenwoordiger aanwezig te zijn, gezien agendapunt 7, dat handelt over de mogelijke invoering van gescheiden competities van RSB en KNSB. Dit kan voor de verenigingen dermate […]

Uitnodiging en agenda 175ste AV 10 mei 2017


De (concept)notulen van de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn op de websitepagina “Reglementen en Vergaderstukken” gepubliceerd. Ze waren op 9 september reeds verstuurd naar de secretarissen van de deelnemende verenigingen, commissieleden en andere genodigden met het verzoek om op- en aanmerkingen aan te geven. Deze zijn er inmiddels in verwerkt. U kunt de notulen […]

Notulen Algemene Vergadering van 7 september 2016L.S., De vergaderstukken en de daarbij behorende bijlagen voor de 174ste Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016 zijn nu voor een ieder in te zien op de pagina met de reglementen en de vergaderstukken. Deze stukken zijn reeds eerder naar degenen die recht van toegang hebben tot de Algemene Vergadering verstuurd. Hieronder treft u de convocatie met […]

Vergaderstukken 174ste AV RSB 7 september 2016


Aan alle RSB-leden en in het bijzonder die leden met een rating van meer dan 1750 wonende in Zuid-Holland:   Geacht RSB-lid, Het Persoonlijk Kampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond gaat volgende week woensdag 10 augustus van start. Dit is het officiële kampioenschap van de Rotterdamse Schaakregio een regio met bijna 2 miljoen inwoners! Alle leden van RSB-verenigingen mogen meedoen. Momenteel […]

Oproep van de voorzitter: Doe mee met het PK!


De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni Marleen van Amerongen als nieuwe voorzitter gekozen. Zij volgt Eddy Schuyer op die na bijna negen jaar aftrad. Van Amerongen is de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de KNSB. Marleen van Amerongen (1973) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven, werkte daarna voor Unilever […]

Marleen van Amerongen nieuwe voorzitter KNSBConvocatie, Agenda en Vergaderstukken van de 173ste Algemene Vergadering van de RSB De uitnodiging en de agenda voor de 173ste Algemene Vergadering van de RSB te houden op 11 mei 2016 kunt u hier bekijken en indien gewenst opslaan op uw computer. Voor de vergaderstukken en bijlagen kunt u de links hieronder aanklikken: Vergaderstukken voor de 173ste Algemene Vergadering van […]

Convocatie, Agenda en Vergaderstukken 173ste AV RSB


1000 Euro bijeengebracht voor Schaken tegen Kanker   Na het overlijden van Ab Scheel heb ik bericht dat er door de bijdragen van heel veel schaakvrienden een extra bedrag beschikbaar was van € 855,–. Dit bedrag zou, conform de wens van Ab, worden ingezet voor Schaken tegen Kanker om daarmee fondsenwerving te faciliteren voor de bestrijding van kanker. Het uiteindelijke […]

€1000 voor Schaken tegen Kanker