GP2 – Corry Vreeken jeugdtoernooi


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 04/03/2023
12:45 pm - 5:15 pm

Locatie
Theater Koningshof

Categorieën


(For English, see below)

Zaterdagmiddag 4 maart van 12.45 – 17.15 uur organiseert Schaakvereniging Maassluis:

Het Corry Vreeken jeugdschaaktoernooi 2023

Het Grand Prix toernooi van Schaakvereniging Maassluis in samenwerking met de Stichting Corry Vreeken. Dit jaarlijkse RSB Jeugd Grand Prix toernooi wordt gespeeld in Theater De Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis. In de twee speelzalen is plaats voor in totaal 136 deelnemers.

Iedereen die schaken leuk vindt, weet hoe mat te zetten en is geboren in 2005 of later, kan zich inschrijven.

Een klik op de knop hieronder brengt je naar het inschrijfformulier.

Inschrijven moet wel vóór woensdag 1 maart 2023 om 23.59 uur gebeuren.

Aanmelden aan de zaal op de speeldag zelf is niet mogelijk! 

Inschrijfformulier 

Bereikt het aantal inschrijvingen het maximum van 136 deelnemers, dan worden volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst.

De inschrijvingen tot nu toe vind je op de deelnemerslijst, te bereiken via onderstaande knop.

Lijst met deelnemers en reserves

Zorg dat je er op tijd bent, dat is om 12.45 uur, zodat iedereen om 13.00 uur achter de borden zit!

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50.

Om lange wachtrijen op de speeldag zelf te voorkomen, moet het inschrijfgeld vooraf en uiterlijk woensdag 1 maart per bank worden betaald. De betaalgegevens staan vermeld op het inschrijfformulier. Mocht er na betaling alsnog worden afgemeld, dan wordt het inschrijfgeld uiteraard teruggestort. 

Prijzen:

 • Bekers bij de vierkampen voor de nummers 1 en 2.
 • Bekers bij de zeskampen voor de nummers 1, 2 en 3.
 • Bekers/medailles bij de achtkampen voor de nummers 1, 2, 3 en 4.

De prijsuitreiking wordt rond 17.00 uur verwacht. 

Speeltempo per persoon per partij   

 • Vierkampen (voor de sterkste spelers): 30 minuten en 5 seconden increment
 • Zeskampen (voor de gemiddeld sterke spelers): 15 minuten en 5 seconden increment
 • Achtkampen (voor de overige spelers): 15 minuten zonder increment

Organisatie en meer informatie

 • Marcel Bergen, S.V. Maassluis.
 • Hans van den Beukel, jeugdleider RSB (bel of app voor meer info: 06-16243120).
 • Philip Westerduin, wedstrijdleider.

Ratingverwerking

De uitslagen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor verwerking in de KNSB-jeugdratinglijst.

Tot slot

 • Ingeschreven maar alsnog verhinderd? Meteen bellen naar 06-16243120. 
 • Zie je onderweg aankomen dat je niet op tijd bent, bel dan 06-16243120.
 • Om 12.45 uur niet aanwezig of niet gebeld? Dan wordt jouw plek aan iemand anders gegund.

Niet opkomen zonder bericht van verhindering levert een rode kaart op. Dat betekent dat je het volgende Grand Prix toernooi niet mee mag doen (of er moet aantoonbaar sprake zijn geweest van overmacht).

 

Information in English

Saturday afternoon March 4 from 12.45 – 17.15 pm organizes Chess Association Maassluis:

The Corry Vreeken youth chess tournament 2023

The Grand Prix tournament of Chess Association Maassluis in collaboration with the Corry Vreeken Foundation. This annual RSB Youth Grand Prix tournament is played in Theater De Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis. There is room for a total of 136 participants in the two gaming rooms.

Anyone who likes chess, knows how to checkmate and was born in 2005 or later can register.

A click on the button below will take you to the registration form.

Registration must be done before Wednesday March 1, 2023 at 23.59 p.m.

Registration at the hall on the match day itself is not possible!

Registration form 

If the number of registrations reaches the maximum of 136 participants, subsequent registrations will be placed on a reserve list.

The registrations so far can be found on the list of participants, which can be reached via the button below.

List of participants and reserves

Make sure you are there on time, which is at 12.45 pm, so that everyone is behind the chessboards at 13.00 pm!

The registration fee is € 7.50.

To avoid long queues on the day itself, the entry fee must be paid by bank transfer in advance and no later than Wednesday 1 March. The payment details are stated on the registration form. If you cancel after payment, the registration fee will of course be refunded.

Prizes:

 • In the quadrathlon (camps with four players) for the numbers 1 and 2.
 • In the hexathlon (camps with six players) for the numbers 1, 2 and 3.
 • In the eight camps for the numbers 1, 2, 3 and 4.

The award ceremony is expected around 17.00 pm.

Playing tempo per person per party

 • Quadrathlon (for the strongest players): 30 minutes and 5 seconds increment
 • Hexathlon (for the moderately strong players): 15 minutes and 5 seconds increment
 • Eight camps (for the other players): 15 minutes without increment

Contacts and more information

 • Marcel Bergen, Chess Association Maassluis.
 • Hans van den Beukel, youth leader Rotterdam Chess Federation, whatsapp 06-16.243.120.
 • Philip Westerduin, arbitrator. 

Rating Processing
The results will be passed on to the Royal Dutch Chess Federation (KNSB) for processing in the KNSB youth rating list.

Finally

 • Registered but still prevented? Immediately call 06-16243120.
 • If you see that you are not on time on the way, call 06-16243120.
 • Not present at 12.45 or not called? Then your place will be given to someone else.

Failure to show up without notice will result in a red card. This means that you are not allowed to participate in the next Grand Prix tournament (or there must have been demonstrable force majeure).