181e AV RSB van 14 oktober wordt online!


Vanwege corona wordt de 181e Algemene Vergadering op woensdag 14 oktober gehouden als een online vergadering.
Hierover zijn de deelnemers op 7 oktober reeds bericht via e-mail.
Agenda en vergaderstukken zijn ongewijzigd.