AZC Rotterdam: schaakvrijwilligers gevraagd


AZC Rotterdam: schaakvrijwilligers gevraagd

door Teun Koorevaar

Aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde is een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) gekomen. Dit centrum staat er voor maximaal 5 jaar. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld, in afwachting van een woning of totdat ze teruggaan naar hun land. In het azc komen maximaal 600 mensen wonen. Momenteel wonen er 300 mensen en rond de jaarwisseling is het centrum volledig bezet. In de Beverwaard is er een nieuwe azc-school voor basisschoolkinderen. De kinderen, met een verschillende achtergrond en niveau, leren hier voornamelijk taal en rekenen. De school ligt op een kwartier lopen van het azc, veel kinderen gaan al op de fiets naar school. Momenteel zijn er 120 kinderen op het azc waarvan bijna de helft 12 jaar of jonger. De top drie nationaliteiten zijn Syrië, Irak en Afghanistan, van de ca. 20 nationaliteiten.

Met het COA en de leiding van het azc worden gesprekken gevoerd over het organiseren van schaaklessen voor jong en oud en over het opzetten van een azc schaakclub waar schaak gespeeld kan worden en misschien ook af en toe een toernooi of een competitie. Ook is er interesse voor dammen.

Schaakvereniging IJsselmonde is bereid beginnende en gevorderde schakers, jong en oud, t.z.t. gastvrij te ontvangen op de clubavond.

Voor deze activiteiten worden vrijwilligers gezocht, bijvoorbeeld om een uur per week schaakles te geven of om te helpen een azc clubje op te richten. Het azc zorgt voor een geschikte ruimte. Omdat het voorlopig ‘aanbod’ gestuurd is moet er continuïteit zijn bij het verzorgen van de lessen en de activiteiten. Deze acties worden langzaam opgestart als er vrijwilligers zijn. Asielzoekers nemen, na enige begeleiding, taken op zich. Als de asielzoekers een woning krijgen in Rotterdam en omstreken dan kunnen ze, als ze schaken leuk blijven vinden, contact opnemen met een schaakclub in hun buurt. Hierbij zal worden bemiddeld.

Op het azc en op de school is een speciale VOG-verklaring vereist. Deze kan in overleg met het azc worden aangevraagd en de kosten hiervoor worden desgewenst vergoed. Ook is er een COA Gedragscode van toepassing op de azc’s.

Het is regel bij de azc’s dat vrijwilligers een overeenkomst sluiten met het azc waarin de afspraken staan over het vrijwilligerswerk. Kleine kosten, zoals reiskosten, kunnen desgewenst worden vergoed.

De Stichting Het SchaaKKasteel heeft reeds toegezegd voor het schaakmateriaal te zorgen op het azc en op school.

Willen jullie meedoen of willen jullie nadere informatie mail dan naar: info@hetschaakkasteel.nl

logo-hetschaakkasteel_web