Convocatie 181ste AV RSB 14 okt. 2020


L.S.,

Hieronder staat de uitnodiging met de agenda voor degenen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van de RSB op 14 oktober a.s. De vergaderstukken zijn inmiddels aan de secretarissen van de bij de RSB aangesloten verenigingen verzonden.

Let op! Vanwege corona wordt de 181e Algemene Vergadering op woensdag 14 oktober gehouden als een online vergadering. Hierover zijn de deelnemers op 7 oktober reeds bericht via e-mail. Agenda en vergaderstukken zijn ongewijzigd.

(Als u het onderstaande .pdf-document niet direct ziet, kunt u eerst proberen of het intoetsen van de F5-toets of de toetsencombinatie CTRL+F5 effect heeft.)

Downloaden (PDF, 136KB)