Cursus schaaktrainer 1 te Den Haag


KNSBlogo-print

Cursus schaaktrainer 1

 

Locatie:                    Nationaal Schaakgebouw, van Speijkstraat 1, 2518 EV Den Haag

Data:                           21 sept, 12 okt, 23 nov en 14 dec 2016 en 11 jan 2017

Tijd:                              19.00 – 22.00uur

Docent:                     Jop Delemarre

Eigen bijdrage: € 80,–

 

Inleiding
Deze laagdrempelige cursus is bedoeld voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan de schaaklessen van de jeugdafdeling of op scholen. Deelnemers leren enthousiast invulling te geven aan Stap 1 van de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden.

De cursisten krijgen een idee van hoe een goede schaakles eruit ziet, alsmede eenvoudige tips en vuistregels voor het lesgeven aan kinderen in stap 1. Via enkele opdrachten brengen de deelnemers het geleerde direct bij hun eigen club of school in de praktijk.

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met behulp van het bestaande lesmateriaal van de stappenmethode (of SpeelZ voor korte cursussen op scholen) trainingen verzorgen aan beginnende jeugdschakers.

De einddoelen van de cursus zijn:

  • De cursist heeft kennis van en kan werken met stap 1 en opstapje 1 en 2 van de Stappenmethode. Tevens is de cursist bekend met SpeelZ en Chess Tutor stap 1.
  • De cursist kan leiding geven aan een groepje kinderen.
  • De cursist beschikt over basisvaardigheden in het begeleiden van schaakjeugd vanaf circa. 6 jaar.
  • De cursist heeft inzicht in en is in staat in te spelen op de motivatie van beginnende schakers.
  • De cursist heeft voldoende kennis om goed invulling te geven aan een schaakuur, hetzij op school, hetzij op de vereniging.
  • De cursist heeft een goede eigen beheersing van stap 1 (deze schaakvaardigheid wordt alleen getoetst, niet als zodanig behandeld in deze cursus).

Cursusomvang en docenten
De cursus bestaat uit 5 contactavonden van 3 uur. Een evenredig deel van de cursus bestaat uit zelfstudie (bestuderen handleiding en oefenmateriaal en eventueel het oefenen op eigen schaaktechniek) en opdrachten (o.a. het voorbereiden van een proefles).
De cursus Schaaktrainer 1 wordt verzorgd door een kaderdocent met ruime ervaring in het lesgeven in stap 1.

Eigen bijdrage
De cursus Schaaktrainer 1 maakt onderdeel uit van de schaakdidactische opleidingen van de KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus Schaaktrainer 1 is € 80,- voor de gehele cursus.

De afronding van de cursus
De afronding van de cursus is laagdrempelig. Aan het volgende moet evenwel worden voldaan:

  • Het aanwezig zijn op cursusavonden (minimaal 4 van 5 avonden).
  • Het aantonen van kennis van en inzicht in stap 1 van de stappenmethode.
  • Het aantonen van de vereiste eigen schaakvaardigheid (beheersing stap 1).
  • Het geven van een goede proefles

Na een geslaagde afronding, krijgt de kandidaat een officieel diploma van de KNSB.

Informatie en aanmelding
Nadere informatie is te verkrijgen bij de coördinator opleidingen van de KNSB, Sacha Schiermeier te bereiken via sschiermeier@schaakbond.nl of het bondsbureau (023-5254025)

Benodigdheden
Voor het volgen van de cursus is een recente druk van het materiaal van stap 1 (handleiding voor schaaktrainers stap 1, werkboek stap 1 en opstap 1 en 2, Chess Tutor stap 1) benodigd, o.a. te bestellen via http://www.schaakbond-winkel.nl

De syllabus Schaaktrainer 1 en de handleiding korte cursus schaken voor de basisschool en overige hand-outs worden op de cursusavonden gratis verstrekt.