De Willige Dame:
We zullen doorgaan!


VisserDe leden van Schaaksociëteit De Willige Dame hebben er in groten getale voor gekozen hun schaakvereniging een doorstart te laten maken. Door de aanstaande verkoop van Vissers’ Poffertjessalon, sinds decennia de thuishaven van de club, rees de vraag of er nog voldoende draagvlak onder de leden bestond om door te gaan. De unieke bruine kroeg, waar De Willige Dame zijn interne en externe competities tot nu toe afwerkte is immers eigendom van clubspeler en meervoudig kampioen Jaap Mol en derhalve hoefde er geen zaalhuur te worden afgedragen, hetgeen de contributie prettig laag hield.

De leden gaven aan de noodzakelijke contributieverhoging in verband met het huren van een nieuwe locatie te willen opbrengen en voegden de daad bij het woord. Nog voor het verstrijken van de maand juni waren niet alleen alle contributies bij de penningmeester binnen, maar ook leverde een initiatief vanuit enige oud-leden (!) van de sociëteit sponsorgelden op, waardoor de vereniging nu voldoende financiële armslag heeft om met vertrouwen het komende seizoen in te gaan.

TrinitatiskapelDe nieuwe speellocatie is zo mogelijk nog curieuzer dan de vorige. De Willige Dame gaat spelen in de kosterij behorend bij de Trinitatiskapel in de Vriesestraat 20. Eveneens gelegen in de historische binnenstad van Dordrecht. Overdag kunnen bezoekers er terecht bij Koffie & Theesalon “In De Kosterij”, dus voor een drankje wordt ook ‘s avonds tijdens de partijen door beheerder Jan Lokhorst gezorgd.

Oorspronkelijk huiskamerclub van enige vrienden, die in een jolige stemming besloten te kiezen voor de eigenaardige naam, werd De Willige Dame een onderlinge schaaksoos, die zich later aansloot bij de RSB om ook externe wedstrijden te kunnen spelen. In die zin zou men dus al kunnen spreken van De Willige Dame 4.0: de vereniging, die zichzelf keer op keer opnieuw uitvindt.

Bij een nieuw begin hoort ook een nieuw gezicht. Secretaris en website-beheerder Willem Platje heeft in (bijna) geen tijd een nieuwe website voor de vereniging ontworpen, daarbij dankbaar gebruik makend van zijn ervaringen opgedaan met zowel de oude als de nieuwe website van de RSB. Daar kunt u het bericht “We zullen doorgaan!” lezen, waarmee De Willige Dame het nieuws van de doorstart bekend maakt. Laat vooral niet na om, als u dat wenst, onderaan het bericht een reactie achter te laten om zo uw schaakcollega’s van De Willige Dame te feliciteren met hun besluit! Desgewenst kunt u daar natuurlijk ook even de nieuwe website bekijken.

Klik hier voor “We zullen doorgaan!”