€1000 voor Schaken tegen Kanker


1000 Euro bijeengebracht voor Schaken tegen Kanker

 

Ab Scheel

Ab Scheel

Na het overlijden van Ab Scheel heb ik bericht dat er door de bijdragen van heel veel schaakvrienden een extra bedrag beschikbaar was van € 855,–. Dit bedrag zou, conform de wens van Ab, worden ingezet voor Schaken tegen Kanker om daarmee fondsenwerving te faciliteren voor de bestrijding van kanker.

Het uiteindelijke bedrag is uitgekomen op € 905,–. De RSB zal dit bedrag verhogen tot 1000 Euro en ter beschikking stellen van Schaken tegen Kanker.

Gezien de massale reacties op onze eerdere oproep om bij te dragen aan de kosten van het afscheidscadeau voor Ab, had het RSB-bestuur al eerder besloten de kosten van de fotosessie volledig voor rekening van de RSB te laten komen.

Het RSB-bestuur is er trots op dat zoveel mensen een bijdrage hebben geleverd. Ik wil iedereen daarvoor zeer hartelijk bedanken.

Angelo Ayala
Voorzitter RSB