Henk Timmermans 60 jaar lid van Dordrecht!


Henk Timmermans (74) gedragen door schaakplezier zestig lid van schaakclub Dordrecht

DORDRECHT – Henk Timmermans (74) werd in 1962 als geboren en getogen Dordtenaar het jongste lid van schaakclub Dordrecht. Voorzitter Arend Grootheest huldigde hem deze week voor een bijzonder persoonlijk historisch feit: Henk is een recordhouder geworden bij de schaakclub: zestig jaar lid van de vereniging.

Hij staat in clubjaren ook op de eerste plaats in een klassement, dat door de archivaris wordt bijgehouden. De jubilaris heeft nog steeds veel enthousiasme voor de schaaksport. Net zoveel als toen hij er als jeugdspeler aan “verslaafd” raakte. Dat houdt voor hem niet alleen in achter het bord te zitten, maar ook mee te werken als bestuurder en mensen te ontmoeten.

Henk Timmermans is dan ook meer dan een schaker. Hij is een organisator, die in een bescheiden, gedegen stijl de sport begeleidt. Zijn vertrouwde rol is die van vaste interne wedstrijdleider, die met andere vrijwilligers als een diplomatieke spilspeler het interne spelen bij de vereniging al veertig jaar in goede banen leidt.

Vragen

Zijn ervaring is ongekend. Een zin die al jaren aan hem kleeft is dat hij geen vragen, maar alleen goede vragen verwacht van de schakers, zeker ook op de jaarvergadering. Zo test een betrokken clublid overigens ook direct de parate kennis over de schaaksport en de regels van de jubilaris het beste. Toen Henk als wedstrijdleider in 1982 begon, moest met eenvoudige middelen de competitie worden ingedeeld. Nu doet de computer de indelingen. Tevens hoopt hij veel mensen achter de borden te krijgen. “Ik hoop dat veel schaakliefhebbers, na de lange coronatijd waardoor we geen partijen hebben kunnen spelen, vanaf dinsdag 13 september weer de weg weten te vinden naar onze gezellige clubzaal in wijkcentrum Crabbehoeve. Het gaat erom elke week samen te schaken, maar ook om de ontmoeting. De interne competitie is immers de kurk waar de vereniging op drijft”, aldus Henk.

Jong

Rond 1960 begon het schaakleven van Henk. “Ik leerde het schaken thuis van mijn vader en werd steeds enthousiaster”. Timmermans sr. bracht de schaaksport niet alleen over aan Henk, maar ook aan zijn jongere zoon Adri. Inmiddels is internationaal meester Mark Timmermans – zoon van Adri – de derde generatie Timmermans op schaakclub Dordrecht. Dat is ook uniek in de clubhistorie.

Dertig

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de vader van Henk en Adri lid van schaakclub Dordrecht. Dat houdt in dat binnenkort al negentig jaar (!) de naam van een Timmermans op de ledenlijst staat van de vereniging, die 29 februari 1888 als geboortedag koestert. Als schaakclub Dordrecht in 2038 het 150-jarig bestaan viert en herdenkt, is het eeuwfeest van de verbondenheid tussen schaakclub Dordrecht en de familie Timmermans al herdacht, zo hoopt de Dordtse schaakwereld.

Bedrijfsschaak

“Mijn vader was in de jaren zestig van de vorige eeuw betrokken bij het bedrijfsschaak. Hij speelde voor Elektra. Dat was de personeelsvereniging van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB). Er was toen een uitgebreide populaire competitie tussen bedrijfsteams uit Dordrecht”, aldus Henk. Een meesterzet van sr. was wellicht dat hij zijn schaakenthousiaste zoon aanwees als eerste reserve van het bedrijfsvijftal Elektra. Henk wist dat hij als jonge schaker meetelde. Hij deed in die tijd ook mee aan het schoolschaken en jeugdschaken in gebouw Patrimonium waar de legendarische J. W. Sjoerdsma op zijn eigen manier de scepter zwaaide. Het bevorderde ook de liefde voor de denksport bij Henk dat er in die tijd aan de gemeentelijke HBS ook vaak en gezellig werd geschaakt. “Het gemeentelijk lyceum stond toen alom bekend als de school van onze directeur dr. I. Vijlbrief”, zo weet Henk direct.

Verlangen

Zo ontstond bij Henk ook het verlangen om zijn vader op dinsdagavond te volgen naar de clubavond van schaakclub Dordrecht. Dat was toen nog in de bovenzaal van de Land- en Tuinbouwschool naast de HTS aan de Oranjelaan. De leden kregen toen volgens het clubreglement nog drie weken de tijd om bezwaar te maken tegen de aanvraag tot lid van een nieuwkomer. De benjamin kwam door de ballotage. Het was ook de tijd, dat spelers zoals Pank A. Hoogendoorn en Henk J. van Donk bij de top twintig spelers van het land behoorden en dichter C. Buddingh’ de schaaksport brede bekendheid gaf. Na zijn succesvolle studie aan de Technische Universiteit van Delft werd ir. Timmermans leraar en kwam hij tot bijna veertig dienstjaren. Henk ging uiteindelijk in Dordrecht met pensioen als leraar van het Dordtse Johan de Wittgymnasium..

Crabbehoeve

De Crabbehoeve in Crabbehof is inmiddels op dinsdagavond het vertrouwde adres van schaakclub Dordrecht, waar eerst de jeugd les krijgt en partijtjes speelt. Zestig jaar geleden was jeugdschaak nog geen onderdeel van de schaakclub en werd toen gedragen door een jeugdschaakcommissie. Henk regelt nu op advies van de jeugdafdeling dat jeugdspelers de stap naar de seniorencompetitie gemakkelijker kunnen zetten met beperkter bedenktijd. Hierdoor geven steeds meer ouders toestemming om wat langer naar de club te gaan.

In de tijd van jeugdspeler Henk was er voor hem alleen het zogeheten volwassen speeltempo beschikbaar. Dan kon er nog na een avond denkwerk worden afgebroken en moest de partij een tweede avond worden uitgespeeld. De verenigingen speelde toen nog in zes groepen. Tegenwoordig zit een ieder in een grote groep. De partij wordt altijd op de speelavond beslist. Voor schaker/wedstrijdleider Henk Timmermans is dat wel overzichtelijker. Hij heeft zo ook meer kans om in zijn eigen partij het vertrouwde schaakniveau weer te bereiken, alhoewel voor hem nog steeds het schaakplezier na zestig jaar clubschaak de doorslag geeft.

Door Hans Berrevoets

Henk Timmermans 60 jaar lid van SC Dordrecht

Henk Timmermans 60 jaar lid van SC Dordrecht