In memoriam Jan Brand (1955-2016)


Ons bereikte het droeve bericht dat ons trouwe lid Jan Brand niet meer is. Jan leed sinds enkele maanden aan een ongeneeslijke ziekte, en de vooruitzichten waren somber. Wij herinneren Jan als een trouw en gedreven lid van onze club. Jan bekleedde in het verleden uiteenlopende bestuursfuncties en was ook vaak te vinden in de rol van teamleider van één van onze RSB-teams. Jan deed dat zeer consciëntieus. Humor was een van zijn sterke kanten, de laatste jaren ging het in Jan zijn privéleven niet van een leien dakje. Juist toen er weer voorzichtig licht ging schijnen in zijn leven kreeg Jan de verschrikkelijke tijding ongeneeslijk ziek te zijn…

Jan rust zacht!

HZP Schiedam

In Memoriam Jan BrandJan Brand