In Memoriam Arnold Kilian


Op 29 april j.l. kregen we het bericht dat Arnold Kilian, vriend van onze vereniging, deze week is overleden.

Arnold_Kilian_2Vanuit zijn onderwijscarrière was Arnold al zeer vroeg betrokken bij het schoolschaken in Spijkenisse en heeft hij ook meer dan 30 keer het jaarlijkse toernooi georganiseerd. Enkele jaren geleden heeft hij het stokje overgedragen aan een nieuwe groep mensen, maar bleef hij er altijd op de een of andere manier bij betrokken of geïnformeerd. Menig (oud)lid heeft als kind meegedaan aan dit toernooi.

Als schaakvereniging Spijkenisse hebben we Arnold altijd als een zeer enthousiaste man ervaren die het schaken in de breedste zin een warm hart toedroeg. Dat liet hij helemaal blijken door in 2013 zijn collectie schaakboeken en spelen over te dragen aan de vereniging. De collectie wordt regelmatig tentoongesteld bij evenementen van de vereniging.

In deze periode steunen wij zijn naasten en wensen hun veel sterkte toe.

Werner Hübner
Secretaris SV Spijkenisse