In memoriam Martien Buckers (91)


Afgelopen donderdag 2 juni is Martien op 91-jarige leeftijd overleden.

Martien Buckers

Sinds 1972 was hij lid van SV Groenoord en vanaf 1982 vervulde hij de functie van secretaris, gevolgd door een voorzitterschap van 1983 tot en met 2000, de laatste twee jaar als vice-voorzitter. In die periode heeft hij onnoemelijk veel voor de club betekend. Hij stond altijd voor iedereen klaar met raad en daad.

Hij wist de leden te inspireren en ledenvergaderingen leidde hij altijd met strakke hand. Er was altijd voldoende tijd over om daarna nog een snelschaaktoernooitje te houden. Jarenlang organiseerde hij het Oliebollentoernooi dat altijd vlak voor de jaarwisseling in boerderij “Landvreugd” plaatsvond. Ook heeft hij met groot enthousiasme vele jaren schaakles gegeven op scholen in Schiedam.

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de Rotterdamse Schaak Bond gaf hij vaak zinnig commentaar op lopende kwesties en het idee om met 6-tallen in de RSB-competitie te spelen kwam van zijn hand.

In 2013 nam hij afscheid van zijn actieve schaakloopbaan maar bleef als donateur altijd aan de club verbonden. Via de website van Fianchetto bleef hij alle verrichtingen van zijn oud-clubgenoten nog volgen.

Dankzij al zijn maatschappelijke verdiensten werd hij in 2001 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De eucharistieviering wordt gehouden in de St. Jacobuskerk, Kerkweg 53 te Schiedam, dinsdag 7 juni om 14.00 uur waarna de begrafenis aldaar plaatsvindt. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de pastorie van voornoemde kerk.

Namens het bestuur van SV Fianchetto
Piet Sodderland, secretaris