RSB PK 2016
De proloog… (2)


Het persoonlijk kampioenschap 2016 van de RSB… de proloog, deel 2

Het Persoonlijk Kampioenschap is op de valreep verrast met de inschrijving van Gert Timmerman, èn als persoonlijk lid van de RSB èn als deelnemer aan het PK.

Het zal niet vaak gebeuren dat een kampioen, na een afwezigheid van 20 jaar weer terugkeert in de schaakarena. En niet zo maar een kampioen! Gert heeft bijna altijd meegedaan tussen 1979 en 1995, is 9 (!) keer kampioen geworden en is de enige deelnemer die – na 5 kampioenschappen – een wisselbeker thuis heeft staan. Omdat hij daarna nog 4 keer heeft gewonnen zou Gert voor de tweede keer de wisselbeker kunnen veroveren als hij het komende PK wint.

De bijzondere situatie doet zich dus voor dat er twee spelers zijn die op 20 augustus de huidige wisselbeker mee naar huis kunnen nemen: Rick Lahaye en Gert Timmerman. Gevoegd bij het feit dat zich nog een andere oud-kampioen op de valreep heeft aangemeld – Nathanael Spaan – is de bijzondere situatie ontstaan dat aan het komende PK de winnaars meedoen van maar liefst 16 eerdere PK’s . Dat belooft dus spektakel.

Peter de Weerd

Trofeeen