Schaakpuzzels Schaken 4.0. Win een prijs!


Schaken 4.0: schaakpuzzels met als prijs het boek
“De stamhouder”

De stichting Het SchaaKKasteel heeft, na een uitgebreid historisch onderzoek, een uniek educatief schaakconcept ontwikkeld en noemt dit Schaken in de 21ste eeuw ofwel Schaken 4.0 dit in tegenstelling tot het huidige schaken dat Schaken 3.0 wordt genoemd. Aan deze nieuwe ontwikkeling lag de vraag ten grondslag waarom we nog steeds de spelregels volgen van 400 jaar geleden terwijl de wereld om ons heen in hoog tempo blijft veranderen?!

Schaken 4.0 fungeert ook als educatieve metafoor voor actuele onderwerpen als  klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en technologische ontwikkelingen.

Bij de 80ste editie van het Tata Steel Chess Tournament worden ook de regels van 400 jaar geleden toegepast terwijl de hoofdsponsor, het bedrijf Tata Steel Nederland, zich continu aan nieuwe en gewijzigde omstandigheden moet aanpassen. Zij kunnen zich niet veroorloven de ‘spelregels’ van de Hoogovens van 80 jaar geleden te blijven hanteren.

De komende weken zullen er verschillende publicaties volgen over Schaken 4.0 Er zijn veel verschillende invalshoeken en een ervan is Schaken 4.0 in de huidige serie Wie is de Mol?

Vier weken lang worden schaakpuzzels 4.0 gepubliceerd, iedere week één.

De link naar het artikel op schaaksite.nl: https://www.schaaksite.nl/2018/01/21/schaken-4-0-schaakpuzzels-met-als-prijs-het-boek-de-stamhouder/